Fra en uke til en annen doblet kulturminister Abid Raja (V) pengepotten i den ferskeste tiltakspakka for kulturlivet. Med en pennestrøk ble 400 millioner kroner til 800 millioner, og vips så ble overlevelsesevnen til norsk kulturliv litt bedre.

Det er ikke mange dagene siden GD skrev om fortvilelse i idrettsbevegelsen i Lillehammer, der inntekter fra dugnad og store arrangementer er vesentlige for driftsøkonomien. Den samme fortvilelsen har vi sett over hele landet, både i idretten, og i kulturlivet for øvrig. De økonomiske musklene som trengs den dagen vi nærmer oss full gjenåpning, er ikke i nærheten av å være sterke nok.

For store deler av kulturlivet handler ikke neste fase bare om gjenåpning, men også om gjenreising. Det er ikke slik at den dagen noen vrir om nøkkelen for å åpne dørene, er alt som det var tidlig i mars 2020. Et års unntakstilstand har gjort rekruttering vanskelig. Samtidig fører avlyst aktivitet til økt frafall.

Kulturlivet skal ikke bare gjenåpnes, men også gjenreises

Denne gjenreisingen må kulturministeren kjenne et stort ansvar for. Da han fredag doblet pengepotten, snakket Abid Raja om at han kjenner på den smerten kulturlivet har kjent på. Han er sikkert oppriktig når han i forlengelsen av dette også sier han gjerne kunne møte hver og en av kritikerne, slik at de kunne tatt ut sin frustrasjon over ham direkte. Og det er noe befriende ærlig ved en minister som legger seg flat, og som ikke forsøker seg med dårlige bortforklaringer.

Men politikeres evne til selvkritikk redder ikke verken idretten eller kulturlivet for øvrig. Regjeringen har vært på etterskudd med viktige og gode nok støtteordninger på flere områder, og stimuleringsordningen for kulturlivet føyer seg inn i samme rekke. Vi savner både romslighet og forutsigbarhet.