42 prosent av barna våre går i kommunale barnehager (546 barn), og 58% går i private barnehager (746 barn). Det er også full barnehagedekning i Lillehammer kommune. Spørsmålet om offentlig eller privat barnehage i Lillehammer er derfor akkurat nå ingen problemstilling for SV.

Det vi derimot er opptatt nå, uavhengig av eierskap, er at barnehagen, skal ta vare på barns behov for omsorg og lek. Barn som skal utforske og bli veiledet i lek og læring, og som skal vokse og utvikle seg sammen med andre, trenger trygge voksne rundt seg som har kompetanse om barn og forståelse for barns behov. Vi vil derfor prioritere tiltak som styrker kvaliteten i barnehagen. Det innebærer å sørge for at barnehagen har høy og riktig kompetanse med tilstrekkelig bemanning hele åpningstiden.

Samtidig som vi har fokus på kvalitet i barnehagene, ser vi at prognosene de neste årene viser at vi bør øke antallet barnehageplasser i Lillehammer. Det er særlig relevant når vi starter planlegging av ny barnehage i Søre Ål.

I dagens økonomiske situasjon for Lillehammer kommune, er det dårlig stil å ikke undersøke mulig ledig kapasitet i både kommunale og private barnehager før vi bestemmer hvor stor nye Søre Ål barnehage skal bli. Det har SV utfordret kommuneadministrasjonen på, og det blir derfor en del av drøftinga på møtet i utvalget torsdag 20.4. Private Barnehagers Landsforbund er også invitert til dette møtet.

Så er det viktig å sørge for å bygge en barnehage som i fremtiden kan ta i mot enda flere barnehagebarn hvis det skulle bli behov for det. Det ønsker SV å løse med en fleksibel bygningsmasse og en god plassering på tomta slik at både inne- og utearealene kan ta i mot flere barn.

Og for å gjøre litt myteknusing helt på tampen: SV heier på en barnehagesektor med mangfold, bestående av både kommunale og ideelle barnehager. Det er uttaket av profitt i store barnehagekonsern vi vil til livs – for barnas beste.

SV ser fram til en god diskusjon. Gjerne at vi også fatter tverrpolitiske konklusjoner som er til beste for alle barnehagebarn. Uavhengig av om barnet er i en kommunal- eller privat barnehage!

Anne Lise Fredlund, ordførerkandidat for Lillehammer SV