Svar 110 km/t-Johnsen fra Frp

Av
DEL

leserinnlegg


Jeg kunne ha smilt, trukket på skuldrene og tenkt at dette svarer jeg ikke på. – Dette må da folk gjennomskue som reint publikumsfrieri!

Dette etter Tor André Johnsen (Frp) sitt innlegg i GD 13.3. der han polemiserer mot SVs holdning til mer edruelig veibygging i stedet for regjeringas gigantomani på firefelts motorveier. Eller jeg kunne ha startet med å henvise til alle reisene vi har hatt rundt i landet i Transportkomiteen, der Johnsen over alt har ropt ut: »110 km/t! Her skulle det vært fire felt og 110!» Utrop som etter hvert har blitt stående vits på våre bussturer. Men å bare bruke dette ville jo være usaklig hersketeknikk.

Så derfor til det reint faglige. SV vil slett ikke ha slutt på veibygging, selv om vi ønsker at en moderne, tospora jernbane skal binde landsdelene sammen, ikke brede motorveier. Johnsen har hørt meg si, utallige ganger fra Stortingets talerstol, at vi vil satse milliardene på trygge bruksveier i distriktene. Vi har 40.000 km fylkesveier med et enormt etterslep på vedlikehold. Vi har smale, rasfarlige vestlandsveier uten bredde for gul midtstripe, uten midtdelere, uten veiskuldre og der biler knapt kan møtes.

SV ønsker å sette fokus på den overdrevne, pengeslukene og arealkrevende motorveibygginga og i stedet gå inn for større edruelighet, der to- og trefelts veier i 90 km/t i større grad blir brukt. Vi er jo slett ikke alene om dette synet. Statens vegvesen kom med to viktige utredninger oktober i fjor. Her sies det rett ut at to- og trefelts veier utmerket kan klare trafikkavviklingen helt opp til 15.000 biler i døgnet i årsgjennomsnitt (ÅDT). De to fartsglade og asfaltkåte samferdselsministrene fra Frp som vi har hatt de siste seks årene, har latt sitt redskap, Nye Veier AS, få ganske frie hender. De har annonsert ønske om firefelts veier i 110 km/t helt ned i 8.000 ÅDT. Har Norge gått fullstendig av hengslene?

Johnsen og Frp snur ryggen til nedbygging av dyrka mark og natur, de snur ryggen til argumentet om at hver milliard brukt på smale og krokete og trafikkfarlige distriktsveier, ville gitt så utrolig mange flere mil gode og trygge bruksveier enn antall kilometer motorveier. De snur ryggen til det faktum at to- og trefelts veier med 90 km/t og midtrekkverk er tryggere enn firefelts, og at fart fortsatt dreper. De snur ryggen til at energiforbruket øker voldsomt med økt hastighet over 90 km/t.

At Frp selvsagt ikke har tatt innover seg de alvorlige advarslene vi har fått fra FNs to vitenskapspaneler, Klimapanelet og Naturpanelet, det er vel alminnelig kjent. Like kjent er det at Frp nå trolig er eneste parti der det er noen hese klimafornektere igjen. Det som er synd, er de fortsatt har noen velgere igjen - for en politikk som betyr mer av det gamle: mer klimagassutslipp, mer arealnedbygging og mer tap av natur og artsmangfold.

Jeg har på vegne av SV satt fram et lengre forslag i Stortinget der jeg nå vil forsøke å slå noen kiler inn blant de store partiene om de «vedtatte sannheter» om motorveienes nødvendighet. Senterpartiet og Arbeiderpartiet er heldigvis nå tenkeboksen, og jeg har langt større tillit til samferdselsminister Hareide, som har vært tidligere miljøvernminister, enn til statsråder fra Frp. Men hvor er Venstre?

Arne Nævra (SV) stortingsrepresentant medlem av Transport- og kommunikasjonskomitéen

Nei til den dårlige, særnorske og trafikkfarlige løsningen med 2/3 felt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags