Gå til sidens hovedinnhold

Svar fra «sint, ung mann» fra MDG

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jo Heringstad har et tilsvar til mitt innlegg «Oljebløffen er avslørt» i GD. Først må jeg få takke for benevnelsen «sint, ung mann». Siden jeg nå har blitt 56 år gammel så er det ikke så ofte jeg blir kalt ung! Men så veldig sint er jeg ikke, det passer bedre å kalle meg en «godt voksen bekymret mann». En bekymring jeg deler med mange.

Flere hundre tusen mennesker deltok i klimademonstrasjoner arrangert av ungdommer og skoleelever over hele verden for et to år siden av samme grunn. Rapportene fra FNs paneler er klinkende klar: Vi har både en klimakrise og en naturkrise, og det haster å omstille oss. Det er dette som gjør meg og mange andre i Miljøpartiet De Grønne (MDG) så bekymret.

I alle år har det internasjonale energibyrået (IEA) vært de norske oljepartienes store sannhetsvitne. Nå slår altså selv IEA fast at vi i Norge må si nei til alle nye olje- og gassfelt, hvis vi skal greie 1,5-graders-målet. Og at det vil være mer lønnsomt enn nye felt.

Da er det både trist og bekymringsfullt at de største partiene heller følger råd fra oljelobbyen enn å ta konsekvensen av det IEA sier. Høyre vedtok nylig full guffe i oljevirksomheten, de sa til og med ja til konsekvensutredning av i Lofoten, Vesterålen og Senja!

Arbeiderpartiet og LO snakker om å «ikke-avvikle-men-utvikle»-oljepolitikken. Og hva vil Senterpartiets kommende landsmøte svare på hva IEA-rapporten betyr for oljepolitikken deres?

«Regjeringen, Ap og Sp har sagt at rapporten ikke vil føre til noen vesentlig omlegging av norsk oljepolitikk», står det i Klassekampen (31. mai), og i samme avis leser jeg at heller ikke de «grønne» partiene på borgerlig side (KrF og V) vil stoppe mer oljeleting når saken om å stanse 25. konsesjonsrunde kommer opp i Stortinget.

Det er MDG sitt ufravikelig krav før valget, at hvis man skal støtte eller sitte i en regjering, så må det bli full stans i all leting etter olje og gass.

MDG vil ikke skru igjen krana med en gang, men vil at det skal opprettes en oljekommisjon som skal jobbe med å fase ut petroleumsindustrien, slik at olje- og gassvirksomheten er avviklet innen 2035. Så i enda noen år vil det være behov for norsk oljeproduksjon. Som Heringstad så riktig skriver, så har noe av norsk naturgass vært med på å erstatte kullfyrte kraftverk i Storbritannia og i Tyskland. Men vi trenger altså ikke lete etter mer.

Hadde de andre oljegrå partiene lyttet til det MDG har sagt i årevis, så hadde Norge allerede hatt en lederrolle i utviklingen av fornybarrevolusjonen. Den fosser videre uansett, spesielt er økningen i kapasiteten etter solenergi stor og på sikt forventer IEA at fornybar vil gå forbi kull som den største kilden til elektrisitet på verdensbasis allerede i 2025.

I over 40 år har det vært mange fagre ord fra partiene i Norge, men lite handling. Med vekslende regjeringer har vi sett at CO₂-utslippene har økt hos oss, mens de i nabolandene har sunket.

Myndighetene i Norge kan nå være med å bidra til å få en bærekraftig økonomisk oppgang og akselerere overgangen til ren energi. De offentlige pengene som går til oljeleting kan brukes til omstillingsprosjekter som gir oss nye grønne jobber. Med IEA-rapporten på bordet så er det iallfall ingenting mer å vente på.

Kjetil Vangløkken, Frivilligkoordinator for MDG Innlandet, Hamar