Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes

Artikkelen er over 3 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Hva er det Lars Petter Bartnes, leder Norges Bondelag, og andre som driver norsk natur til ytterlighetene av eksistens, egentlig er ute etter? Ser vi hva hva Bartnes skriver i sitt innlegg, kommer det tydelig frem at dette er politiske utspill mot politiske konkurrenter, intet annet.

Les også: Derfor betyr rovdyrpolitikken så mye for mange

Jeg skal ikke komme med repetisjon om rovviltforliket, eller noe annet politisk propaganda, for det svarer Ola Elvestuen helt utmerket på. Men la det være helt klart;

Bartnes henger seg opp i at ulv og bjørn har blitt for stor belastning for de som er berørt. Javel, skal vi ta et nærmere titt på det?

Vi har verdens dyreste landbruk. Det finnes godt over 100 ulike tilskuddsordninger som kan søkes på i dag. Når det gjelder sauenæringen, har vi ca 14.000 enheter som driver med sau, ifølge SSB. 80% av disse er det vi kaller «hobbybruk», dvs at de henter hovedinntekten sin utenfor gårdsdrift. De er således IKKE avhengig av sau for å ha inntekt, eller å bli boende i distriktene.

Organisasjonen til Bartnes, sammen med Bonde- og småbrukarlaet, og SP, jobbet hardt i hele beitesesongen 2018, for å få frem at DENNE sesongen skulle bli den blodigste i hadde sett. Når sesongen så er over, har det aldri blitt rovdyrdrept mindre sau enn i år.

Bartnes nevner aldri tallenes virkelighet, men henger seg kun på teknisk analyse.

Han nevner menneskene som blir berørt. Men nå er det slik da, at det er flere i Norge som er redd flått og elg, enn ulv, og det er flere i Hedmark som er for ulv, enn som er i mot.

Det Kan heller ikke være stort jordbruk i området, siden det bl.a i Trysil kun ble utbetalt 13 mill NOK i direkte tilskudd i 2018 og 152 registrert som totalt er sysselsatt i primærnæring. Hele Hedmark har fått 735 mill NOK. De fleste som har mottatt tilskudd i området, får mellom på 6 000 eller 20 000? Hva er det da for virksomheter?

I tillegg har man altså økt antall sau inne i ulvesonen. Siden Norge overproduserer som vi gjør, finnes det bare en grunn til økningen. Man ønsker å fremprovosere konflikten, og øke ulvestriden.

Vi har et system i landbruket som premierer til overproduksjon av sau. Som resultat, hadde vi i år 4.000.000 kg sau og 6.000.000 kg svin, på lager.

Vi kværnet flere tonn opp til pelsdyrfôr til en næring som skal avvikles, og sendte flere lass til Oman.

Likevel ser vi i 2018 at antall sau inne i ulvesonen, ØKTE. Det er nesten ikke til å tro det man kunne lese i nyhetsbilde. Vi har altså for mye sau i landet, likevel øker vi antallet år for år, og for dette skal dyr som er viktig for naturens økosystem, drepes?

Det er ikke bare et hån mot samfunnet vårt, det er også et svik fra norske politikere som lukker øynene og lar dette skje, kun for en teknisk uoverstemmelse.

Bartnes er svært opptatt av at jerv og ulv ikke ligger over bestandsmålet, men han nevner overhode ikke hvorfor han skyter bjørn, som på 10. året ligger langt under bestandsmålet. Hvorfor legger du ikke fakta på bordet, Lars Petter Bartnes, og lar det norske folk få høre sannheten?

Når nå Slettåsflokken er drept, sitter vi igjen med ca 60 helnorske ulv igjen.

Det er ikke mer enn en norsk kennel. Du forlanger at jerv og bjørn skal drepes hver vinter for at dine medlemmer skal sette ut overprodusert sau i våre nasjonalparker hver vår. 

Vi er lei løgnene, vi er lei det slette arbeidet fra rovviltnemndene, som kun er et verktøy for beiteæringen, og vi er lei Senterpartiets udugelige klimapolitikk, Norges Bondelags arrogante holdning til natur og artene som lever der. Vi er lei Bonde- og småbrukarlagene som har hendene godt plantet langt ned i fellesskapets kasse. Landbruket i Norge trenger sårt en omlegging om vi skal kunne gi våre barnebarn barn en natur å leve med. 

Enda har jeg ikke nevt miljø-, og klimaproblemene som den overstimulerte landbruksnæringen står for.

En ting til....regionale beslutninger er vel og bra når man skal planlegge et nytt kjøpesenter. Men når naturen skal forvaltes, kan ikke lokalt næringsliv styre over nasjonens verdier.....

NOK ER NOK.....