Innlandet fylkeskommune brevveksler med staten om penger til midlertidig bru over Lågen på Tretten. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) sier til NRK at «Det er en svært vanskelig situasjon vi står vi», og at fylkeskommunen er helt avhengig av et spleiselag med staten for å få på plass ei erstatningsbru.

Det er litt pinlig å være vitne til at det som er en kritisk tilstand for et lokalsamfunn i Øyer blir gjenstand for diskusjon om hvilket forvaltningsnivå som skal betale hva det koster å gjenopprette en normaltilstand. Omkring 50 millioner kroner vil ei midlertidig bru koste. Da er byggearbeider og leie av bru betalt. Og utleier av bru er ... Statens vegvesen! Etaten som fikk bygget brua som kollapset, og som så vidt var kvitt ansvaret da brua kollapset og bygda ble delt i to.

Vi har sympati med en vegeier som mangler penger til ei utømmelig liste med vedlikeholdsoppgaver. Vi er enige i at staten bør ta alle eller deler av utgiftene til en midlertidig løsning på Tretten. Men det er ikke slik at fylkeskommunen må vente. Det er ikke slik at fylkeskommunen ikke er i stand til å betale de regningene som kommer.

Beskjeden fra Gudbrandsdalen til fylkeshuset på Hamar er at første prioritet må være å begrense de skadene som manglende tverrforbindelse over Lågen påfører innbyggere og næringsliv. Parallelt og deretter, får fylkeskommunen og staten avklare ansvarsforhold og økonomiske forpliktelser seg imellom.

Fylkesvaraordfører Aud Hove mener andre oppgaver om nødvendig må utsettes. Alternativet er å låne eller forbruke penger fra fond. For om fylkeskommunens driftsrammer er trange, er ikke kassa tom.

Samferdselsdepartementet har meddelt at det er fylkeskommunen som eier vegen og brua, og at de i utgangspunktet selv må bygge og bekoste en ny bru. Det sitter åpenbart folk i hovedstaden som mener flere forvaltningsnivåer byr på muligheter for å drive svarteperspill med lokalsamfunn som innsats. Slikt gir næring til sinne og forakt.

Les også

Den vakreste av alle ble bare 10 år