Sverige forgyller seg selv: De har bak seg 200 år uten noen allianse -! Skyldes dette dårlig hukommelse eller villet dårlig hukommelse? Har de helt glemt at i perioden 1940 -1945 ble millioner av tyske soldater fraktet smertefritt gjennom Sverige til/fra Norge.

Millioner, hvordan er det mulig? Riktig antall er det kun Sverige selv som kan regne ut. Men dette er en avtale / skjult allianse, som eksisterte mellom Tyskland og Sverige. Den tyske krigsmakt lovet sine soldater to permisjons reiser hjem i året til – Das Vaterland – (skal det her være die eller das?). Regnestykket kan uprofesjonelt regnes ut slik: Antall soldater i Norge lå mellom 300 000 og 500 000 mann. Tar vi det laveste antall, så er det tre hundre tusen opp, trehundretusen ned, det blir seks hundre tusen første året. Ingen har glemt hvor mange år krigen varte, her ligger svaret!

I Nord-Norge var det en norsk pike som forelsket seg i en tysk soldat, han var stasjonert på et krigs skip, jeg tror det var på Tirpitz. De var begge lei krigen, og flyktet til Sverige. Der ble de arrestert. Det ingen den gang viste, var at Sverige hadde en hemmelig avtale med Tyskland. Desertører skulle omgående utleveres til den tyske krigsmakt. Så ble her gjort, og han ble oppstilt på skipets akterdekk, og i påsyn av alle sine medsoldater: Skutt.

En avtale er kanskje ingen allianse – men en avtale bærer sitt tydelige språk. Hvor dypt i grusen man evner å bøye seg.

Å ta en svenske med buksene nede, er kanskje ikke et vakkert syn.

Per Gunnar Fjeld, Fåberg