I en tid med skyhøye strømpriser og bensin over 19 kr. og diesel over 18 kr, sviktet statsminister Støre og finansminister Vedum vanlige folk (omskriving for folk flest) ved votering i Stortinget sist torsdag.

Etter at Stortinget i to dager hadde debattert de skyhøye strømpriser og høye drivstoffpriser med masse snakk om raske tiltak for å hjelpe vanlige folk stemte alle de andre partier ned FrPs forslag som ville hjulpet vanlige folk med en gang.

Vi foreslo avvikling av el-avgift og moms på strøm fra 1 november 2021 og det ville gitt en nedgang på prisen pr kwt. fra 30 til 50 øre avhengig av strømprisen. De øvrige satset på en ukjent økning av bostøtten til rundt 4 % av befolkningen fra et ukjent tidspunkt, altså intet konkret og intet for vanlige folk. Staten tjener nå grovt via Statskraft og kommuner gjør det samme, men de andre politikere beholder pengene for sitt eget bruk fremfor å la befolkningen få billigere strøm.

På drivstoff foreslo FrP en nedgang på 3 kr. pr. l for både bensin og diesel fra 1. november 2021 noe som ville senket pumpeprisene med 3,75 kr. når momsen tas med. Kun under 20% av statens merinntekter fra økt oljepris som gir nærmere 70-80 mrd. Kr. ekstra ville finansiert dette.

Vi foreslå konkrete raske tiltak for folk flest og vanlige folk , men AP og SP og de andre sa nei takk og nøyde seg med uforpliktende prat. Så alt er ved det gamle fra 80-90 og 2000 tallet. FrP er for vanlige folk eller folk flest, og mot røkla av andre partier. De vil nok si at folk ønsker skyhøye strømpriser og dyrt drivstoff fordi velgerne i valg har stemt på de partier som soper inn penger til egen disponering fremfor rimeligere strøm- og drivstoffpriser. Folk får det de har stemt for!

Carl I Hagen, stortingsrepr. (Frp), Oppland