Det er nedgang i antall registrerte tilfeller influensa og i antall sykehusinnleggelser.

I årets andre uke fikk 2,3 prosent av dem som gikk til legen diagnosen «influensalignende sykdom». Uka før var tallet 2,9 prosent, og i romjula var tallet 3,4 prosent.

I uke 2 var 184 personer innlagt på sykehus med alvorlig influensa. I alt har 1.604 personer vært innlagt med influensa siden uke 40 da Folkehelseinstituttets overvåking av influensasesongen startet.

På landsbasis omtales influensaaktiviteten som middels. Det er mest influensa i Oslo, men også her er det nedgang.