Sykefraværet har eksplodert etter koronautbruddet: – Svært høye tall

GD har den siste tiden skrevet om en rekke lokale selskaper som må permittere sine ansatte. Siden forrige torsdag har NAV mottatt 45.000 søknader om dagpenger, og registrert 12.200 nye sykefraværstilfeller som følge av koronaviruset.