Da jeg jobbet ved sykehuset på Lillehammer var det nedbemanning, nedleggelse av avdelinger/senger og økonomi som alltid var i fokus, så det er jo ikke noe nytt. Hva gjelder avstander så ikke syt om man må kjøre 2,5 mil for å få hjelp, det er mange av oss som kjører mye lenger for å komme på jobb og ta oss av våre pasiente! Tenk på pasienter som må kjøre x-antall mil, slik sykehusstrukturen er lagt opp i dag.
Vi kan ikke alle få det som vi vil, men det er lov å håpe at det til slutt blir det beste for oss alle.