Sykehus i koronatid

Koronakrise og lav oljepris .... hvordan påvirker det sykehusdebatten?

Koronakrise og lav oljepris .... hvordan påvirker det sykehusdebatten? Foto:

Av
DEL

leserinnlegg

Det er kjent at det i mange år har vært «nedbygging» av sykehus. Begrunnelsen for dette er at det med moderne og effektiv behandling av pasienter har blitt korte liggetider, før utskriving og overføring til bl. a. sykehjem.

Koronaviruset rammer særlig de eldste blant oss, og ellers de som er svekket av ymse sykdommer. Betydelig andel av de som rammes trenger behandling i sykehus, og noen trenger respirator for å overleve. Derfor er helsemyndighetene – med helseminister Høye i spissen – nå bekymret: Vil de nå «nedbygde» sykehusene strekke til, når denne pandemien når sin topp? Har helsemyndighetene «glemt» at det også i moderne tid forekommer pandemier, med behov for ekstra stor sykehuskapasitet?

I Innlandet er det relativt store sykehusbygninger på Lillehammer og på Elverum, som bør bevares og oppgraderes som akutt-sykehus. Bygningen på Gjøvik er ikke så stor; men den ligger an til å bli «elektivt» sykehus, med kreftsykdommer som spesialitet. På Hamar er det mindre og nedslitt sykehusbygning, som «snart» trenger avløsning.

På Sanderud nær Hamar og ved Reinsvoll sør for Gjøvik er det eldre psykiatriske sykehus. De bør vurderes i sammenheng, med bare ett slikt sykehus nær Hamar som alternativ, og som kompensasjon for at byen Hamar mister «sitt» somatiske sykehus. Med slikt opplegg blir det neppe nødvendig å investere et tosifret antall milliarder kroner i helt nytt sykehus ved Mjøsbrua, i nær framtid eller senere i dette århundret.

Oljealderen begynte med Ekofiskfunnet for et halvt århundre siden, og ble et eventyr økonomisk sett. Med offentlig rikdom stilles det store krav til politikerne: De følger opp dette med storslåtte sykehusplaner, både i Oslo – der Ullevål sykehus skal skrotes – og i Innlandet. Også for ymse infrastruktur er det storslåtte planer: Ny jernbane med dobbelt spor helt til Lillehammer, og ny E6 med 4 kjørefelt enda noe lengre nordover!

Det sies at det går an å spare seg til fant. Det er nok mer vanlig å bygge seg til fant, med flyselskapet Norwegian som aktuelt eksempel. Bør vi nå innstille oss på varig lav oljepris, og slutt på det økonomiske eventyret? Da blir det vel også slutt på storslåtte byggeprosjekter, som de nevnte i Oslo og i Innlandet?

Jo Heringstad, Ås

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags