Gå til sidens hovedinnhold

Sykehus og distanse

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

GD påpeker å lederplass at det noen ganger er viktig med avstand. Det er riktig. Dagens ordning med helseforetak kom ikke ut av intet. Det var behov for et mer nøytralt, avstandsblikk på ting, i tillegg.

Politikere, særlig lokalpolitikere slet i saker som hadde lokale konsekvenser. Eller hvor de ble presset gjennom at andre da ble favorisert.

Så har vi gjennom praksis fått et system som i verste fall neglisjerer politiske signaler. Da har vi havnet i den andre grøfta.

Det bør opprettes en «havarikommisjon» før vi gjør endringer. Å gå tilbake til det gamle, er ikke den beste løsningen.

Dette med avstand kan også forstås på flere måter. Vi har sett både antydning til kameraderi og kokkelimonke, tette bånd og manglende integritet, maktanvendelse i lukkede rom og kontakt mellom gamle kjente. Bruk av hensiktsmessige aktører og (anonyme) informanter har gitt beskrivelser av steder verken innbyggerne eller informantene kjenner seg igjen i, og som inneholder åpenbare faktafeil, har ikke akkurat styrket tilliten. At dette rammer ikke utvalgte steder og steder Cowi ikke har kontorer i, gir grobunn for konspirasjonsteorier.

Med hensyn til avstand; det er heller ikke slik i denne saken at det er politikere med kortest avstand til byen som har opptrådt mest stødig.

Tor Ødegården, Øyer