I gd 16.03.23 kan vi lese om Else Brandsar fra Skjåk. Hun etterlyser logikk i sykehuset Innlandet. Hun er pasient og må nå bruke to dager på reise og overnatting etter at Mammografiundersøkelsene ble flyttet til Hamar. Har vi fått en forsmak på hvordan sykehusene vil behandle oss i fremtiden? Hvor er logikken?

Les også

Mammografi: Hva er logikken?


Samme dag etterlyser Hanne Astrup Velure (H) en avgjørelse i sykehussaken, likt og delt av vår Ordfører Trosholmen (AP) på Facebook.

Det Velure og Trosholmen etterlyser er en sykehusløsning som innebærer nedlegging av 4 1/2 lokalsykehus i Innlandet. De mener det er til det beste for pasientene. Jeg er enig i at vi har ventet for lenge. Jeg er ikke enig i at dette er den beste løsningen for Innlandets pasienter. Både Høyre og AP er tilhengere av en sykehusdrift som behandler sykehusene som kjedebutikker og pasientene som pakker som kjøpes inn og selges ut. Tilliten til helsefagarbeiderne er ikke-eksisterende. De er redusert til tannhjul i et stadig mer overopphetet maskineri. Kravene til omfattende kostnadsrapportering stjeler tid fra fagfolka som skal ta vare på helsa vår. Summene som spares med nedleggelser og bygging av megasykehus blir til ekstrautgifter for pasientene. I første omgang rammes pasienter som Else Brandsar fra Skjåk. Er det greit?

I helgens programmøte vedtok Innlandet MDG at vi ønsker å beholde dagens sykehus i Innlandet. Hamar trenger også et sykehus. Lillehammer må få beholde sitt. Gjøvik sykehus skal bestå. Elverum skal ikke kappes i to. Reinsvoll skal ikke legges ned. En kostbar løsning kan man påstå. Men hvem betaler for utmattende lange helsereiser? Og hva må vi ut med for å lokke helsearbeidere til en arbeidsplass langt unna stedet de bor? Nå må en avgjørelse treffes. Vi håper det blir den beste avgjørelsen for både ansatte og pasienter i Innlandet. Helseminister Kjerkol vil aldri få til en sentraliserende løsning i regjering med SP uansett.

MDG Innlandet vedtok også et eget kapittel om beredskap. Vi er det eneste partiet som har med dette i fylkesprogrammet. Røkla har lagt pandemi bak seg for godt og plassert skylapper i veien for sikkerhetssituasjonen vi opplever i Europa. Er det god samfunnssikkerhet å samle de fleste helsearbeiderne i et megasykehus på Moelv? Det tror ikke jeg.

Marius Sunde, Lillehammer, 1.-kandidat for MDG