(OA.no): Sykehuset Innlandet har gått i beredskap etter uvanlig mange akuttinnleggelser og en oppblomstring i koronapandemien.

– Vi merket det først på Gjøvik for to uker siden. Da benyttet vi oss av våre andre sykehus for å avlaste. De siste to dagene har vi hatt tilsvarende kapasitetsproblemer ved våre andre sykehus, sier fungerende direktør for medisin og helsefag Siv Cathrine Høymork til Oppland Arbeiderblad.

– Heldigvis virker det i stor grad å dreie seg om kortvarige innleggelser, sier Høymork.

De uvanlig mange akutte innleggelsene kommer i tillegg til en oppblomstring i koronapandemien samt ferieavvikling hos sykehusene. Høymork beskriver situasjonen ved Sykehuset Innlandet som krevende.

Ba om hjelp

Situasjonen gjorde at Sykehuset Innlandet så seg nødt til å be om hjelp. De tok derfor kontakt med nærliggende helseforetak for å be om avlastning, men fikk nei.

– Det var like krevende hos de, så de hadde ikke kapasitet til å avlaste oss. Også der er det uvanlig mange akuttinnleggelser. Vi ser at det samme skjer i Trondheim, Stavanger og Oslo, sier Høymork.

Økningen har kommet på indremedisin.

– Vet dere hva som er årsaken?

– Nei, og jeg vil ikke spekulere i det, sier Høymork.

Hun håper situasjonen ikke er langvarig.

Trenger ferie

En mulighet som Sykehuset Innlandet har, men som de ikke ønsker å benytte seg av er å kalle tilbake folk fra ferie.

– Det sitter svært langt inne for oss. Dette er helsepersonell som i lang tid har stått på for å sikre befolkningen helsehjelp. De har krav på ferie, og de trenger en ferie, sier Høymork.

– Hvis det blir helt nødvendig for å sikre befolkningen forsvarlig helsehjelp, så kan vi gjøre det, sier hun.

Sykehuset Innlandet har allerede varslet at de vil utsette planlagte operasjoner som ut fra en medisinskfaglig vurdering kan vente.

– Det er nok snakk om et begrenset omfang, da det ikke er planlagt mye slik aktivitet på sommeren, sier Høymork.