Sykehuset er skeptisk til koronapost i Nord-Gudbrandsdal

Sykehuset Innlandet HF er skeptisk til at det skal etableres egen avdeling for koronasmittede i Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter på Otta.