Sykehuset Innlandet: – De fleste ambulanseoppdrag i vår region løses innenfor anbefalt responstid

Avdelingssjef for ambulanse ved Sykehuset Innlandet, Ingvild Grønnerud sier at tallene som presenteres i GD ikke gir et riktig bilde av responstiden til ambulansene i vårt distrikt.