Sykehuset Innlandet og behandling av hjerneslag

Av
DEL

leserinnlegg 
I 2016 ble det behandlet 261 pasienter ved SI Gjøvik, 315 pasienter ved SI Hamar-Elverum, 260 pasienter ved SI Lillehammer og 29 pasienter ved SI Tynset for hjerneslag. Det er gunstig at sykehusene har en spredt geografisk fordeling, men dessverre tilfredsstiller ingen av stedene fullt ut de krav som Helsedirektoratet har fastsatt til slagenheter.

Sykehuset Innlandet har i flere år hatt lav andel overlevende etter hjerneslag og ifølge GD blant de dårligste i landet. For å bedre på dette dårlige resultatet, ble det nedsatt en arbeidsgruppe som har anbefalt at det opprettes 2 behandlingssteder som tilfredsstiller kravene fra Helsedirektoratet hvor av ett, Lillehammer, skal ha en spesialavdeling for mer avansert behandling. Det fulgte dog ingen penger eller senger med til denne oppgraderingen. Det må bety økt belastning på de ansatte som nok er stresset nok fra før! I tillegg skal denne spesialenheten flyttes til Mjøssykehuset når det er ferdig. Snakk om å motivere folk til innsats!

Reduksjonen av antall sykehus fra 5 til 2 føre til lengre reise for mange av de slagrammede. Det å komme raskest mulig til et sykehus er jo svært viktig for denne pasientgruppen

Denne satsing for å løse et alvorlig problem, bør ikke Sykehuset Innlandet være fornøyd med.

En riktig satsing ville være å oppgradere de 5 sykehus slik at de tilfredsstiller kravene fra Helsedirektoratet. Disse krav innebærer at slagenheten må inneholde faste senger, tverrfaglig spesialopplært personale og et standardisert program for diagnoser etc. Det opplyses også at denne modell kan fungere godt på nevrologiske, indremedisinske og geriatriske avdelinger.

Ingen grunn til å vente lenger. Nå må det satses! Sykehuset Innlandet må ikke bruke så mye krefter på fremtidens sykehusstruktur at dagens oppgaver ikke blir løst på en tilfredsstillende måte.

Og til slutt: De 5 sykehus må beholde, for da får de slagrammede kortest mulig vei til hjelp

Per A Sørensen, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags