Hvilke formål? Det sier dagens sykehusledelse i Brumunddal foreløpig lite om. Den jobber med mandatet som er selvsagt for alle som er opptatt av sykehus: Dagens struktur må endres.

Ledelsen ved Lillehammer sykehus har ikke avgitt sitt syn på hva som bør skje. En snuoperasjon later til å være på gang. Fra tidligere å gi støtte til et nytt hovedsykehus varsler direktør Marianne Berg at en endring kan være på gang. Om få dager får vi svaret.

Hallvard Grotli

Berg formidlet spørsmålet: Hva skal skje i dagens sykehus når et nytt sykehus er bygd?

Slike og tilsvarende spørsmål blir nesten systematisk lagt til side som for vanskelig å svare på.

Sykehuset Innlandet vet lite om hva en framtidig drift vil koste, med nytt sykehus, med drift i dagens sykehus, og attpåtil overført ansvar for å drifte lokalmedisinske sentre.

Det eneste sikre er at helseforetaket i dag ikke har økonomi, eller løfter om det, verken til investeringer eller drift.

I et slikt perspektiv blir det interessant et spisset sykehus gjør det mer vanskelig å ivareta de store volumene av pasienter som vil ha lite å hente på et spisset sykehus. Når blir et spisset sykehus i innlandet også for lite, og at Oslo likevel er svaret?

Fortsatt blir sykehusledelsen minnet om at Regjeringen advarer mot store statlige etableringer utenfor dagens byer. Blir det lagt vekt på?

Samhandlingsreform snakkes det lite om. Det må Sykehuset Innlandet se til å rette på.