Sykehuskampen skjerpes rundt Mjøsa – Gjøvik har laget sin egen samfunnsanalyse

Gjøvik kommune har fått det svaret de ønsker i en samfunnsanalyse de har bestilt fra Oslo Economics: Gjøvik er best egnet for å ha akuttsykehus dersom Mjøssykehuset bygges i Moelv. Nå skjerpes sykehuskampen rundt Mjøsa.