I oktober 2017 brøt det ut noe så sjeldent som applaus i styremøtet til Sykehuset Innlandet. En rørt styreleder Anne Enger kunne slå fast at et enstemmig styremøte anbefalte en løsning med et nytt «hovedsykehus ved Mjøsbrua». Forstått av de fleste som adresse Moelv.

Idyllen ble kortvarig. Lidelseshistorien om Sykehuset Innlandets sykehusutvikling består av mange fortellinger. Internt mellom tidligere fylker. Internt mellom partier. Innad i fagmiljøer. Innad mellom etablerte sykehus. Og i de seinere åra, mer og mer gjennom eksponert overstyring fra Helse Sør-Øst.

Det kan være bekvemt å ha noen å skylde på for å forklare hvorfor det tar tid å etablere et endret sykehustilbud i Innlandet. Den viktigste årsaken – politisk, kulturelt og faglig – har i mange år hatt adresse til Innlandet selv.

Om ikke før, så i alle fall etter oktober 2017, har skismaet mellom Sykehuset Innlandet og eieren Helse Sør-Øst trådt tydeligere fram. Samtidig som både det politiske lederskapet i Innlandet og SI-ledelsen, bevisst eller ubevisst, har latt være å erkjenne og kommunisere en krisepreget uenighet.

Helse Sør-Øst har gjort det nærmest til en forutsigbar regel å overstyre beslutninger i Sykehuset Innlandet. Derfor har vedtaket om ett hovedsykehus blitt omgjort til et hovedsykehus, samt et akuttsykehus på Lillehammer, et elektivt sykehus. Foruten at Tynset sykehus skal fortsette, signert tidligere helsestatsråd Bent Høie og videre drift av Kongsvinger sykehus i regi av A-hus.

Respektløst og uakseptabelt, lød dommen da SI-styret i juni 2018 fikk melding om at byggestart i Innlandet var utsatt til tidligst 2025, forutsatt at nytt sykehus i Drammen var på plass.

Nå er det Oslo, ikke Drammen, som er begrunnelsen for utsatt framdrift. Men som før kommer forsikringene fra styreleder Svein Gjedrem og dagens HSØ-sjef, Terje Rootwelt, om at byggingen i Innlandet skal gjennomføres.

Foreløpig utsettes framdriften i ett år. Med uoversiktlige løsninger og uoversiktlig økonomi tør knapt noen gi løfte om hva som skal skje når i Innlandet.

Politikere, sykehusdirektører, fagmiljøer, medier og opinion varierer i utsagn om hvor overraskende og ille det er at vi nok en gang opplever utsettelser for framtidige sykehusløsninger.

Behovet for en løsning i Oslo har vært til stede i alle år. Kabalen i Oslo er samtidig en viktig del av løsningen for Innlandet. Selv om også dette har vært underkommunisert og fortsatt blir det.

Flere uavklarte punkter preger videre håndtering. De bør ikke overraske noen. Nærmest i tid har SI åpenbart en hjemmelekse å gjøre for å kvalitetssikre størrelsen på antatte besparelser ved ulike modeller. Dersom SI ikke evner å gjøre arbeidet godt nok, blir også dette en sak for Helse Sør-Øst.

HSØ ønsker foreløpig ikke å regne inn ny dyrtid i byggmarkedet fullt ut. Når skal det skje? Dette må avgjort Oslo-prosjektet forholde seg til.

På et overordnet politisk nivå skal Regjeringen også for sykehussektoren, som for øvrige samfunnsområder, prioritere de store ressursene. Om ikke dette i seg selv skaper grunnlag for tvil om satsinger, ligger HSØ-direktør Rootwelts henvisning i GD 17. juni til «den politiske beslutningen vil også ta litt mer tid».

Toppsjefen i Helse Sør-Øst: – Vi skal gjennomføre sykehusutbyggingen i Innlandet

Tida får vise om han tenker på Trygve S. Vedums løfter. Akutt indremedisin er mot faglige råd lagt til Elverum «av ulike årsaker». Fortsatt fødeavdeling og akutt ortopedi kan også bli del av kabalen.

Videre framdrift for Innlandets sykehusløsninger ligger utenfor Sykehuset Innlandets herredømme. Men det SI-ledelsen ikke kommer utenom, er å iverksette endringer i egen struktur. Samtidig som medarbeidere ved dagens sykehus skal motiveres til å holde ut mange års uvisshet. Nyrekruttering vil bli en enda mer krevende oppgave å løse.

Nærmest i tid skal partiene ut i en ny valgkamp. Alt nå kaster folkevalgte blår i øynene på innbyggere framfor å erkjenne det faktiske kaoset som videreføres.

Hallvard Grotli

  • Tidligere politisk redaktør i GD, Hallvard Grotli, gikk av med pensjon sommeren 2020.

  • Grotli skal, på oppdrag for GD, bidra med kommentarer.