Bør fordelingen av sykehussenger mellom øst og vest i Innlandet bli 704 - 172 eller 876 – 0 favør øst? Nei mener vi. Behold de psykiatriske sengene på Reinsvoll og Sanderud. Oppgrader akuttsengene på Gjøvik, Lillehammer og Elverum.

Vi vet det ikke lenger er lov å snakke om Oppland og Hedmark, at vi nå er ett fylke og at vi alle nå er innlendinger. Så derfor skal vi heretter snakke om vest-innlendinger og øst-innlendinger, og det er omtrent like mange av hver.

I dag har vi en sykehusstruktur der vi har omtrent like mange sykehussenger øst og vest i Innlandet (rundt 530 på hver side).

Nå foreligger det i prinsippet to forslag til ny struktur. Det siste forslaget innebærer et hovedsykehus i Brumunddal og et mindre akuttsykehus på Lillehammer i tillegg til Tynset og Kongsvinger (som fortsatt ligger i Øst-Innlandet). Det elektive sykehuset får ingen akuttberedskap.

Da ender vi opp med 172 akuttsenger i Vest-Innlandet og 704 senger i Øst-Innlandet. Alle akuttsenger i psykiatrien blir i øst!

Det andre alternativet, som blant annet ordføreren på Gjøvik (Sp) kjemper for, er at hovedsykehuset skal ligge på Moelv, og at akuttsykehusene da vil ligge på Tynset, Elverum og Kongsvinger. Det betyr i så fall NULL akuttsenger i vestfylket. Så med dette alternativet må alle vest-innlendinger til Øst-Innlandet i tilfelle noe akutt skulle oppstå.

En kan lure på hva slags servile politikere vi egentlig har her i vest?

Innlandets fylkesordfører (Ap) og varaordfører (Sp) insisterer på denne løsningen uten akuttsenger vest i fylket. De får støtte av opposisjonslederen fra Høyre.

Varaordfører Aud Hove (SP) har prøvd å tåkelegge det hele ved å angripe foretaksmodellen og håper vel med det at hun skal slippe å forsvare standpunktet til Senterpartiet som innebærer tidenes mest omfattende omstrukturering og sentralisering av sykehus noensinne i Norge.

Foretaksmodellen bør absolutt opp til vurdering, men det er en avsporing i forhold til det som er saken nå. Det som gjelder nå er å omgjøre denne meningsløse beslutningen der all akuttberedskap flyttes over til fylkets østlige halvdel!

Det finnes et utredet alternativ, som ivaretar statens egne retningslinjer, som innebærer noenlunde samme investeringsrammer, som vil gi bedre akuttberedskap for langt flere, som er langt bedre både miljømessig og rekrutteringsmessig, og som økonomisk er beregnet å gå i solid pluss (noe sykehusstyret er sykelig opptatt av).

Dette alternativet representerer et fullt ut akseptabelt og langt bedre kompromiss enn de målbildene som er presentert. En beholder de store psykiatriske sykehusene på Reinsvoll og Sanderud. Ett i øst og ett i vest. Tynset dekker befolkningen i nord-øst. Kongsvinger dekker sør-øst (er riktignok administrativt tilknyttet A-hus). Elverum dekker midt-østen, Lillehammer dekker nord-vest og Gjøvik dekker sør-vest.

Det er et kompromiss de aller fleste av oss i Innlandet kan leve godt med.

Stine Hansen, Eina, 1.kand. til Stortinget for Venstre i Oppland
Roger Granum, Lillehammer, 2. til Stortinget for Venstre og tidligere leder i Oppland