Sykehusstyret krever raskere innsparinger. Nye kuttforslag for minst 22 millioner kroner på Lillehammer

Sykehusstyret krever store innsparinger så raskt som mulig for å få divisjon Gjøvik-Lillehammer i økonomisk balanse. De krever også at Revmatismesykehuset blir vurdert som et tilbud for lungepasientene når Granheim legges ned.