Lillehammer kommune har så dårlig råd at det kuttes i eldreomsorgen. Stillinger fjernes fra Gartnerhagen.

Det kan ses som et symbol på hva som prioriteres i stedet for eldreomsorg at sjøl med dagens høge strømpriser tar kommunen seg råd til å smelte snøen i Terrassen.

Nå kan det sies at det er en god ting med isfri adgang til det offentlige toalettet som er i Terrassen. Bare synd at du må være lokalkjent i byens "utstillingsvindu for betong i byrom" for å vite at det er et toalett der. I Nymosvingen kan jeg ikke se et eneste skilt som viser veg til toalettet.

Helge G. Galtrud, leder, Fagforbundets pensjonister, Lillehammer