Brekstad skriver i en melding til GD at han tar kontakt fordi han leste pressemeldingen fra Tine som GD videreformidlet tirsdag. Der var budskapet at 30 arbeidsplasser ved Tines meieri i Ålesund legges ned. Flere jobber vil ryke når konsernet går gjennom hele driften. Frya er blant anleggene i faresonen. Konsernsjef Gunnar Hovland ba politikerne gjøre noe, og mente at 200 millioner kroner i subsidier fra staten til konkurrerende norske meierier blant annet var årsaken til at konsernet må gå til oppsigelser

– På grensen til løgn

Brekstad hos Synnøve Finden mener dette er på grensen til løgn:

«Jeg er fabrikksjef ved Synnøve Finden sitt anlegg i Alvdal og mener det er flere punkter der vi bør få svare, og at Gunnar Hovland i mange tilfeller er på grensen til løgn. Jeg har notert meg flere punkter jeg mener enten bør rettes opp, eller kommenteres. Vi er utrolig bekymret for prosessen som pågår nå, med en utredning i Landbruksdirektoratet som skal vurdere de konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren. Disse har veldig mye å si for vår drift, og både jeg og mine ansatte er bekymret,» skriver Brekstad.

«Hovland peker på konkurrentene som årsaken til deres kommende omstrukturering og oppsigelser. Han påstår at det skyldes fallende melkeforbruk, betydelig import av meieriprodukter og 200 millioner kroner i årlige sentraliserende subsidier til konkurrentene. Dette er en grov manipulasjon av sannheten. De konkurransefremmende tiltakene Hovland sikter til mottar vi for å kompensere for feil melkepris, vedtatt i 2007. Dette skulle være en permanent kompensasjon for en markedsfeil. Å kalle dette sentraliserende subsidier er et klart retorisk grep fra Hovland.» skriver Brekstad.

– Tine går så det suser

Han mener også at Hovlands påstand om at melkevolumet går ned ikke stemmer.

«Melkevolumet er så å si konstant, men salget av konsummelk går ned. Det produseres flere meieriprodukter som ost og yoghurt, men mindre melk på kartong. De tre store konsekvensene ved å fjerne de konkurransefremmende tiltakene blir mindre mangfold i butikk, mindre produksjonsgrunnlag for bonden og mindre penger til bonden. Dette er en kortsiktig løsning på Tines problemer, hva enn de måtte være.» skriver Brekstad og mener Tine går så det suser:

«Tine har aldri vært mer lønnsomme enn det de er, det er bare tull at vi er årsaken til at Tine må legge ned arbeidsplasser i Ålesund. I 2021 omsatte Tine for 24,5 milliarder kroner og hadde et driftsresultat på 1,7 milliarder. Til sammenlikning omsatte Synnøve Finden for 1,5 milliarder med et resultat på 169 millioner. Tine har et resultat i første kvartal som er større enn årsresultatet til Synnøve og Q-meieriene til sammen. Det er ikke bare mye som står på spill for nåværende aktører i meierisektoren, men for fremtidige investeringsmuligheter og konkurranse. Å fjerne konkurransefremmende tiltak, slik som Hovland ønsker, vil påvirke dagligvare og utvalget til den norske forbrukeren. I en tid hvor prisene presses kraftig opp er dette ekstra viktig å ha i mente. Det er krystallklart at Tine har en agenda ved å skylde på konkurrentene for disse oppsigelsene. Vi står midt i en prosess med Landbruksdirektoratet der de konkurransefremmende tiltakene skal evalueres og revideres. De er klar over at en fjerning vil bety å fjerne det lille vi har av norsk konkurranse i meierisektoren. Likevel velger Tine å skylde på oss for egne oppsigelser.» skriver Brekstad og etterlyser politikerne og konkurransetilsynet:

Etterlyser politikere og konkurransetilsynet

«Hvor er Vestre, Arbeiderpartiet og ikke minst Konkurransetilsynet? Det blir slått knallhardt ned på urettferdig konkurranse i dagligvarebransjen, men her får Gunnar Hovland stå å si at virkemiddelet som sikrer konkurranse i meierisektoren skal fjernes. Konsekvensen av å lytte til Tine er at konkurransen i meierisektoren forsvinner og vi går tilbake til meierimonopolet. Hovland overkjører 8 av 10 nordmenn som ønsker mer konkurranse, ikke mindre, i meierimarkedet. De ønsker bedre tilbud, bedre priser og flere aktører.» skriver Brekstad.