Gå til sidens hovedinnhold

Ta et tak for steinindustrien

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Det har skapt reaksjoner at eieren av et næringsbygg i Otta sentrum erstatter et skifertak med sementstein. Huseieren begrunner valget av sementstein med at det er rimeligere enn skifer.

Det er trist at lokale byggematerialer velges bort. Hvis det lokalt reageres på dette, er reaksjonene uttrykk for en sunn, folkelig refleks. Naturstein har vært en del av lokalt næringsgrunnlag på Otta. Selvsagt er det viktig å vise fram de lokale byggematerialene på lokale bygg.

Selv om det er et sterkt politisk ønske om at det brukes Ottaskifer på lokale næringsbygg, har ikke kommunen mulighet til å gi pålegg om slikt materialvalg. Det kunne kommunestyret skaffet seg da reguleringsplanen for området ble vedtatt for to år siden, men gjorde det ikke. Kanskje fordi det ikke har vært særlig politisk bevissthet rundt dette. Men kanskje like mye fordi det må gå en grense for hvor detaljert kravene i en reguleringsplan bør være. Planer som skal legges til grunn for lokal samfunnsutvikling, kan bli så detaljerte og krevende at de i praksis stopper det meste.

Kommunen må vise at skiferen er verdt å bruke noen ekstra kroner på

Så er det interessant når ordfører Eldri Siem i denne sammenhengen også peker på kommunale byggeprosjekter. Otta Brygge ble ikke møtt med krav om skifertak. Etter hvert som ny hall og ny skole skal detaljplanlegges og prosjekteres, må Siem og de andre folkevalgte ta stilling til de samme realiteter som næringsbyggeieren som valgte sementstein framfor skifer, nemlig mulige ekstrakostnader.

I likhet med kommuner flest, plages også Sel med et dårlig kommuneøkonomi. I likhet med andre plagede kommuner, må Sel lete etter muligheter for å kutte byggekostnader. Det gjelder når nytt skal bygges, og det gjelder når gammelt skal renoveres. For et lokalsamfunn med Sel sine tradisjoner, er det likevel ikke ekstravagant å velge naturstein framfor sement. Tvert imot, kommunen må vise at skiferen er verdt å bruke noen ekstra kroner på.

La på takstein i stedet for skifer: – Vi forstår at dette er «kafé-mat» akkurat nå

Konkurrerer om prestisjeoppdrag: – Får vi dette er det full jubel