Ta vare på forutsetningene for et levende sentrum i Lillehammer

HANDEL I SENTRUM: Lær av andres erfaringer og legg til rette for aktiv handel i et bysentrum, skriver innsenderne.

HANDEL I SENTRUM: Lær av andres erfaringer og legg til rette for aktiv handel i et bysentrum, skriver innsenderne. Foto:

Av
DEL

DEBATT: Byutvikling
Lillehammer sentrum framstår i dag som et levende sentrum, med en god sammensetning av handel, serveringssteder, opplevelser og andre tjenestetilbud. Byens befolkning benytter seg av alt det sentrum har å tilby, noe som skaper grunnlag for vekst og utvikling.

Dette er ingen selvfølge. Vi trenger ikke å se lenger enn til noen av våre nabobyer ved Mjøsa for å finne eksempler på sentrumsmiljøer som ikke fungerer på samme måte.

Hvorfor er det slik? Hva har Lillehammer gjort riktig som ikke våre naboer har gjort? Hva er suksessfaktorene? Det er neppe en enkelt årsak til dette, men generelt handler det om tilrettelegging. I vår by har man i fellesskap klart å legge til rette for at innbyggerne aktivt oppsøker og bruker sentrum. Det må vi fortsette å gjøre.

Så da er det vel positivt når Lillehammer kommune nå får mulighet til å bruke 50 millioner kroner på utvikling og oppgradering av Storgata på strekningen mellom Lilletorget og Rosenlund?

Eller er det grunn til å stoppe opp å vurdere hva dette faktisk innebærer?

Formålet er så vidt vi forstår å gjøre strekningen mer trafikksikker og mindre ulykkeutsatt. Det er det ikke vanskelig å applaudere, selv om 50 millioner er svært mye penger.

Det man for all del må unngå er imidlertid at tiltak og inngrep som i utgangspunktet har gode intensjoner, ender opp med å få negative effekter for de næringsdrivende i området. Dersom dette prosjektet for eksempel medfører at parkeringsplasser fjernes og at varelevering forvanskes, er det grunn til å være bekymret. De næringsdrivende er avhengig av at kunder og leverandører opprettholder samme parkeringsmuligheter og adkomst som i dag. Dette gjelder ikke bare på den aktuelle strekningen, men i hele sentrum.

Dagens løsning med kantparkering og mulighet for vareleveranser i sentrum, det være seg i Storgata – både nord og sør for gågata, i Kirkegata, Jernbanegata, Bankgata osv. må bevares. Dette er, sammen med byens parkeringshus, en av brikkene som er med på å legge til rette for at vi har et levende sentrum.

Vi må erkjenne at dersom publikum skal oppsøke og bruke sentrum, så er parkering viktig for mange. Før det foreligger fullgode alternativer må det ikke fjernes en eneste parkeringsplass.

Det arbeides med å etablere parkeringshus under bakken, og på sikt vil dette kunne være et godt bidrag til å bevare aktiviteten i sentrum. Dette ligger imidlertid noe fram i tid, og før dette eventuelt blir en realitet må vi unngå inngrep som skaper unødige utfordringer for byens næringsdrivende.

I verste fall må enkelte innstille virksomheten sin, og da er fremtidige tiltak en mager trøst. Skal sentrum utvikle seg videre i riktig retning har vi ingen å miste.

Ser vi til Oslo så har man de siste årene arbeidet med prosjektet «Bilfritt byliv». Kommunen har etablert flere gågater, flere sykkelveier og samtidig fjernet et betydelig antall parkeringsplasser.

Resultatet viser seg nå gjennom et massivt omsetningsfall for de virksomhetene som er direkte berørt av endringene. En annen konsekvens er at leverandører går til sak mot kommunen fordi prosjektet har gått utover mulighetene til å levere varer i sentrum.

Sviktende omsetning og økte kostnader hos de næringsdrivende resulterer i mindre aktivitet og lavere etterspørsel etter lokaler i sentrum. I neste omgang slår dette ut i at gårdeierne ikke har samme mulighet til å vedlikeholde og utvikle eiendommene sine.

Mangfoldet innenfor handel, servering og øvrig tjenestetilbud stagnerer og sentrum framstår som mindre attraktivt og interessant for byens innbyggere.

Vi må unngå at det samme skjer hos oss. Derfor er det viktig at alle inngrep som planlegges – uansett intensjon – lar seg gjennomføre på en måte som sikrer at forutsetningene for et levende sentrum fortsatt er til stede.

Det viktigste er faktisk at det fortsatt er grunnlag for å drive næringsvirksomhet i sentrum av Lillehammer. Det forutsetter fortsatt god tilrettelegging.

Arne Bergseng, Lars Bergseng og Erik Huuse, Thor Bergseng & Co. AS, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags