Takket ordføreren for et mildere klima

Dovres nye varaordfører Guri Ruste takket Oddny Garmo (Sp) for at det ble et mye mildere klima etter at hun overtok som ordfører i oktober i fjor.