Gå til sidens hovedinnhold

Tannhelse i Innlandet – et smil som fort kan blekne

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Innlandets befolkning har all grunn til å smile, for dagens innledninger har jevnt over bedre tannhelse enn landet for øvrig. En stor del av suksessen handler om nærhet til god og riktig kompetanse. Altså klinikker med dyktige fagfolk, slik som tannleger og tannpleiere, nært der folk bor.

Fylkeskommunen opplever utfordringer med både rekruttering og tilfanget av riktig kompetanse rundt om i Innlandet, og nå skal klinikkstrukturen vurderes. Å legge ned klinikker, samle kompetanse og gjøre ting billigere gjennom teoretiske stordriftsfordeler er et typisk New Public Management-svar. Med lang reisevei og dårligere tilbud til distriktene som konsekvens.

I stedet for å møte framtidas tannhelsebehov med sentralisering, vil SV videreføre og utvikle det som har skapt gode resultater. Vi vet at nærhet mellom tannklinikk og kommune kan bidra til at eldre og andre som har krav på gratis tannhelsetjeneste får bedre og tettere oppfølging. Det kan vi ikke gi slipp på!

Vi registrerer at fylkestannlegen mener at de fleste ikke trenger tannhelseoppfølging oftere enn hvert andre år. Men det er også slik at de mest sårbare blant oss er de som ofte er de som trenger tettest oppfølging. Det er usolidarisk å legge byrden med reisetid og mindre tilgjengelighet på de som fra før har mer å bære på.

SV mener det er på tide å utvide tjenestetilbudet som er i de offentlige tannklinikkene ved å også tilby behandling av reguleringstannleger. For det er verdt å merke seg at regionene Nord-Gudbrandsdalen, Fjellregionen og Valdres har lang avstand til reguleringstannlege eller kjeveortoped. Den lange reiseavstanden har store samfunnsøkonomiske kostnader. Folk må reise både to og tre timer for å få gjort enkle justeringer på tannreguleringer, noe som fører til langt fravær fra både jobb og utdanning. Dersom tannhelsetjenesten i Innlandet blir videreutviklet slik SV vil, vil familier slippe unødvendig lange reiser og fravær fra jobb og utdanning

Å gi et tannhelsetilbud med New Public Management og sentralisering som grunnplanke er en dårlig ide, og noe SV ikke vil være med på. Vi vil satse på en klinikkstruktur som er nær der folk bor. For å sørge for god rekruttering og at de dyktige fagfolka blir på klinikk må vi satse på videreutdanning, gi rom for å utvikle seg faglig og styrking av samarbeidskultur i tjenesten. Samtidig må fylkeskommunen sørge for at også distriktene i Innlandet har nærhet til reguleringstannlege. Det er nemlig mulig, dersom fylkeskommunen vil.

Innlandet SV vil satse videre slik at tannhelsa i Innlandet ikke blir smilet som bleknet, men gode tjenester nært der vi lever livene våre.

Bjørnar Tollan Jordet, Tolga, fylkestingsrepresentant, Innlandet SV, Innlandet