Etter at statsadvokat Jo Christian Jordet var ferdig med sin prosedyre kom bistandsadvokatene med sine erstatningskrav.

Nina Emilie Braathen Hjortdal, bistandsadvokat for familien til den drepte jenta, kom med erstatningskrav på 650.000 kroner for foreldrene. Bistandsadvokat for den fornæmede mannen i 50-årene, Øystein Skurdal, mener en passende erstatning er opp mot 150.000 kroner for mannen.

– Tapet av datteren er et tap som aldri kan kompenseres og å snakke om økonomi framstår som uvesentlig, sa Braathen Hjortdal.

 

– Støtter aktors vurdering

Hun mener påkjenningene for familien har vært svært store, både for foreldrene og søsknene. Foreldrene har ikke vært i jobb siden drapet på datteren skjedde.

– Vi støtter aktors vurdering om at tiltalte ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket, sa Braathen Hjortdal.

Hun mener at normen fra Høyesterett om å gi 200.000 kroner i erstatning til hver av de etterlatte  ikke er nok i dette tilfellet. I tillegg til at foreldrene mistet datteren sin, ble også moren vitne til selve drapet, mens far kom like etterpå. Dette ga sterke inntrykk som de vil måtte leve med resten av livet.

– Alt det ekstraordinære foreldrene opplevde fører til at 200.000 kroner per etterlatt er altfor lite. Det er vanskelig å foreslå en sum, men jeg foreslår 350.000 kroner for mor og 300.000 kroner for far, sa Braathen.

 

Mellom 100.000-150.000 kroner

Hjortdal sa at det er vanskelig å differensiere kravet for far og mor - men at hun valgte å gjøre det fordi moren hadde en ekstraordinær påkjenning da hun ble vitne til drapet.

Hun mener at også søsknene må få en erstatning som hadde svært traumatiske opplevelser på selve drapsdagen.

Hun foreslo at rettens skjønn bestemmer erstatningen til søsknene. I tillegg kommer andre utgifter på opp mot 100.000 kroner.

Bistandsadvokat for den fornærmede naboen, Øystein Skurdal, har startet sin prosedyre.

Han mener oppreisningskravet for den fornærmede bør ligge mellom 100.000 - 150.000 kroner.

Les alt om knivdrapet på Vinstra her