Tapt omstart i Lillehammer

Av
DEL

aktuelt

Lillehammer Arbeiderparti sitt nei til å endre budsjettprosess i Lillehammer representerer enda en tapt mulighet for å få bedre kontroll med økonomien i kommunen. Så skal jeg heller ikke utelate at også APs støttepartier stemte med AP, nemlig SV, MDG, Venstre og KrF. Alle tilsynelatende ut fra en holdning om at de var enige om at en bredere prosess med budsjett var nødvendig, men de kunne jo ikke stemme for et forslag som ikke kom fra egne rekker.

Ordførers erkjennelse går så langt at hun til og med viser til at hun vil komme tilbake til saken om en bredere budsjettprosess, uten å utdype noe mer om hva hun mener. Men å stemme for å inkludere hele kommunestyret i en raus og åpen prosess for å utvikle bedre budsjettbehandling - nei, det kunne visst posisjonen ikke. De vil heller pensle ut sin egen prosess.

Det holdt altså kun en liten måned fra konstitueringen av kommunestyret til vi var tilbake til de faste historiske rammer på Lillehammer, der Arbeiderpartiet viser sin makt, sin mangel på raushet, og der de andre partiene i posisjon lojalt følger etter. Man skulle tro at valgresultatet hadde gitt en annen dynamikk i posisjonen, og en erkjennelse av behov for endringer hos AP, men dessverre ikke. Det lover ikke bra for fortsettelsen i kommunestyrets arbeid.

Den nødvendige omstarten i det politiske liv i Lillehammer gikk tapt allerede ved første korsvei. Det er ekstra synd med tanke på den økonomiske situasjonen til Lillehammer.

Men, slik er også APs andre svar på Lillehammers utfordringer. De fastholder sine planer for Terrassen etc utad, og rikker seg ikke. De fastholder sitt ideologiske korstog mot private aktører blant annet hva gjelder Nedre Jeistad, og rikker seg ikke. Endringsvilje synes vanskelig å spore. Utfordringene avvises med å peke på regjeringen. Vel, det er ikke regjeringen som har styrt Lillehammer i snart 80 år.

Slik reduserer de kommunestyrets mulighet til innflytelse over kommunestyrets viktigste dokument, nemlig budsjettet. Slik reduserer de kommunestyrets mulighet til å sammen finne frem til en hensiktsmessig budsjettprosess. Slik reduserer de opposisjonens innflytelse og muligheten til å samle alle i mye større grad enn hva som tidligere har vært gjort.

I ordførers svar til mitt forslag uttaler hun «Til slutt oppfordrer jeg hele kommunestyret til å samle seg om nødvendige tiltak for å imøtekomme den stramme økonomiske situasjonen kommunen er i. Det fordrer ansvarlige politikere med tydelige politiske prioriteringer.»

Ved å si nei til noe posisjonen egentlig er for har ordfører selv undergravd mulighetene for samling. Vi kunne fått en omstart i Lillehammerpolitikken. Svaret fra posisjonen var nei, vi vil fortsette som AP har gjort i snart 80 år.

Oddvar Møllerløkken, gruppeleder/leder Lillehammer Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags