– Det skjer heldigvis sjelden større bussulykker, og buss oppleves som et «trygt» transportmiddel. Samtidig er skadepotensialet stort ved usikrede passasjerer dersom uhellet er ute, sier Ingvild Ryengen-Bjerke i Statens vegvesen i en pressemelding.

En undersøkelse Vegvesenet har gjennomført, viser at om lag 70 prosent rapporterer at de bruker belte i buss. Likevel melder bussjåførene at det er mindre enn halvparten av passasjerene som som benytter seg av belte i buss.

Derfor vil Vegvesenet nå øke bevisstheten og kunnskapen blant passasjerene om hvor viktig det faktisk er å bruke belte i buss. Neste uke varsler de at det over hele landet vil bli gjennomført beltekontroller for å rette søkelyset mot beltebruk.

– Budskapet vårt er enkelt. Der det er belte – bruk det, sier Ryengen-Bjerke.

Hun forteller at det er høy aksept for påbud om bruk av belte i buss, men at bevisstheten i øyeblikket er lav.

– Bruk av belte i buss holder deg på plass i setet, slik at du ikke er til fare for andre eller deg selv dersom det skulle skje en ulykke, sier hun.

Bruker du belte i buss?

Bruk av belte i buss holder deg på plass i setet, slik at du ikke er til fare for deg selv eller andre dersom det skulle skje en ulykke.

En undersøkelse fra Statens vegvesen i 2021 viser at kun 71 prosent fester beltet i buss, der det er montert. Dersom du ikke bruker belte i buss, utgjør du en stor risiko for både deg selv og for dine medpassasjerer.

Belte i buss redder liv

Det skjer heldigvis sjelden bussulykker, men hvis uhellet først er ute, kan skadeomfanget vært stort.

Det er viktig å gå foran med et godt eksempel, så målet er at flest mulig skal bli mer bevisste på beltebruk også i buss – Statens vegvesen ønsker at flere tar med seg vanen fra bilen inn i bussen uansett distanse.

Husk også på riktig bruk

Hvis vi bruker belte, er vi ikke alltid like bevisste på om vi fester beltet riktig. Beltet skal sitte stramt over hoftene, tett inntil kroppen og ikke for langt ut på skulderen.

«Belte i buss»-kampanjen er en del av Statens vegvesens nasjonale trafikksikkerhetskampanjer der nullvisjonen er førende for kampanjearbeidet. Beltekampanjen retter seg mot de som ikke alltid husker beltet, eller som bruker det feil – enten det er i bussen eller bilen. Både bussnæringen og Statens vegvesen er forpliktet gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg til å arbeide med økt beltebruk.

Kilde: Statens vegvesen