Tar posisjonen til vettet?

Til Noraberg (H): - Som utvalgsleder ønsker jeg et utvalg som er påkoplet hele tjenesteområdet, og som i tillegg får til et godt samarbeidsklima.

Til Noraberg (H): - Som utvalgsleder ønsker jeg et utvalg som er påkoplet hele tjenesteområdet, og som i tillegg får til et godt samarbeidsklima. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg
Bjørgulf Noraberg har et innlegg angående prosessen og arbeidet i Utvalg for Helse og Velferd. Utvalget hadde sitt første møte den 6. November. Møtet var berammet til 2 timer i og med der ikke var noen saker, men utelukkende orienteringer om sektorens tjenesteområder og budsjettprosessen.

I innlegget til Noraberg ser det ut som jeg som utvalgsleder ikke har noen plan for videre fremdrift. Jeg uttalte i møtet at vi kommer til å få lengre møter, da der er mange omfattende områder dette utvalget dekker, og at neste møte er berammet til et heldagsmøte.

Som utvalgsleder ønsker jeg et utvalg som er påkoplet hele tjenesteområdet, og som i tillegg får til et godt samarbeidsklima. Norabergs forslag som kom frem i møtet, ble enstemmig oversendt til kommunalsjef og utvalgsleder, og en del av punktene fikk vi svar på under kommunalsjefens orienteringer.

Et utvalgsmøte uten saker er også et viktig møte, da utvalgets medlemmer nødvendigvis må være godt orientert om hele fagfeltet, og etterhvert vil vi få orienteringer fra alle tjenesteområdeledere.Vettet er ganske likt fordelt, men man ser jo alltid sakene fra ulike vinkler, både på grunn av personligheter, men også på grunn av partipolitikken

.Jytte Sonne (KrF), utvalgsleder for Helse og Velferd, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags