Det er rystende at leger og ledere er blitt sagt opp, og at sykehuset har betalt millioner av kroner for å bli kvitt disse. Det som er verre, synes jeg, er at de er blitt pålagt å bevare tausheten om hva som har vært bakgrunnen for det hele.

Som pasient både på Lillehammer og Gjøvik sykehus, frykter jeg at dette skal gå utover behandlingen av oss, i det at disse legene og ledere er sagt opp. Som pressemann i 30 år, vet jeg at direktøren ikke kan pålegge sine ansatte taushetsplikt i slike saker!

Jeg mener det nå er bare en løsning på problemene på Innlandet sykehus, og det er at direktør Allce Beathe Andersgaard enten sier opp selv, eller blir sagt opp. Fylkesvaraordfører Aud Hove (Sp) sier i lokalpressen at hun er overrasket over kravet om taushet i slutt avtalen med de to legene på Lillehammer sykehus. Hove er ikke alene om å være overrasket, og jeg er sjokkert over at dette kan skje i 2022.

Ola Ødegaard, Dokka