Teknologi kan erstatte fire årsverk ved Lillehammer helsehus neste år: – Vi er for få som vi er

Innføring av et digitalt pasientvarslings-system kan resultere i at fire årsverk ved Lillehammer helsehus forsvinner. Sykepleierforbundet reagerer. – Vi kan ikke kutte stillinger før vi vet hvordan systemet fungerer, sier Tonje Sneve Strandheim.