Teller på knappene om beitestrid skal ankes til Høyesterett

Styret i Espedalen bygdeallmenning har startet arbeidet med å se på muligheter for å anke en beitestrid som kan ha interesse for landbruksnæringen over hele landet.