Gå til sidens hovedinnhold

Terrasseblokkene i Skogen

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Prospekt for et nytt boligprosjekt i Skogenfeltet havnet i manges postkasser i Lillehammer høst. Prosjektet «Sæterhagen terrasse» presenteres av firmaet Odd Hansen og Eiendomsmegler1 som et sentrumsnært prosjekt.

En rask sjekk av reguleringsplanen fra 2001 (med revisjon 2008) viser at den på plankartet fordelområde B6 beskriver terrassert bebyggelse i området. Men hva menes med terrassert? Har man med det kanskje tenkt at bebyggelsen skulle tilpasses det bratte terrenget? Hvordan blir håndteringen av denne utbyggingen i forhold til en så gammel reguleringsplan? Vi snakker her om et ferdig utbygd eneboligområde i bratt terreng som i dag omgir tomta.

Terrasseblokker i 5 etasjer her vil etter mitt skjønn ikke være tilpasset terrenget, prospektet viser at de ligger på flatt plan med innkjøring fra nederst i tomta, som har over 30 meter høydeforskjell.

Tomta utgjør den siste berglendte skogen i boligområdet, like nedenfor Kråbølsletta nærmiljøanlegg. En utbygging som foreslått vil medføre at hele tomta sprenges ned til et steinbrudd med høye trappende vegger. Parkeringskjeller og boligblokker må så bygges opp derfra. Noe naturlig terreng inn mot bygningene slik som illustrert er det vanskelig å tenke seg at man kan bevare innenfor tomta. Prospektet viser fotovisualiseringer i fra ulike vinkler og fly-høyder. Men hva bygger de på, er husene modellert i det faktiske terrenget? Hvorfor er kartet rundt som kunne vist vegadkomst klippet bort?

Det ville vært mer interessant å se hvordan blokkene vil ta seg ut fra bakken, og fra naboområdene, enn oppe fra fly. Men det er kanskje ikke like salgsfremmende? I prospektet står det at tomten er kupert, og at man vil beholde naturlig vegetasjon. Det blir nok vanskelig. Tomten må nemlig karakteriseres som bratt, mer enn kupert. Stigningsforholdene på i gjennomsnitt 1:2,5 er ikke til å ta seg fram i. Det er vel med nød og neppe de har fått plassert salgsskiltet.

Jeg ser også med bekymring på at slike prosjekter foreslås så langt utenfor sentrum, det er 4 km til søndre del av sentrum, og over gåavstand. Hvorfor omtale det som sentral beliggenhet? Buss med timesruter får mange til å velge andre framkomstmidler, som bil. Det er ikke forenlig med klimavennlig byutvikling. I tillegg er bebyggelsen fremmed i omgivelsene, og står i sterk kontrast til kulturlandskap, skog og eneboliger som preger området her nå. Det at de har benyttet navnet på de tidligere husmannsplassene i denne randsonen, forsterker inntrykket av manglende forståelse for omgivelsene, i hvordan bebyggelsen framstår.
Men først og fremst, terrasseblokker er ikke terrassert, annet enn på toppen, og er dårlig tilpasset tomta her.

Ingfrid Lyngstad, landskapsarkitekt, Lillehammer