Jeg har selv mange hyggelige minner fra Terrassen. Byens oase for en del år siden. I dag er den jevnet med jorden, og noe nytt skal reises.

Jeg synes det er synd at det gamle skroget er jevnet med jorden. Nordmenn reiser i hopetall rundt i verden og besøker gamle steder. Jeg tror gamle Terrassen hadde vært en attraksjon med en skånsom restaurering. Jeg stiller meg derfor spørsmålet: Har vi råd til denne investeringen i størrelsesorden 30 millioner i dag, med Lillehammer kommunes anstrengte økonomi?

Tidlig i høst gikk kommunedirektør og ordfører ut i GD og fortalte at nå måtte det strammes inn. Lillehammer kommunes økonomi var i krise. Etter ytterligere noen uker går de samme ut i GD på nytt og forteller kommunens innbyggere hvor dårlig økonomien er. Det må strammes inn. Det må gjøres innsparinger på mellom 100 til 120 millioner. Det er krise. Lillehammer kommune har en gjeldsgrad på 110 og den skal ligge på 75. Dette ble opplyst på politikermøte 1.10.2020.

Det som skjer noen dager senere er følgende: Det politiske flertall bevilger midler til utbygging av Terrassen, med 18 millioner som må lånefinansieres. I tillegg er det brukt ca. 8-10 millioner til forprosjektet. Vedtaket gjøres rett før budsjettet for 2021 skal sys sammen. Det er tydelig at det er milevis økonomiforståelse mellom kommunedirektør/ordfører og det politiske flertall. Kriseforståelsen har tydeligvis ikke nådd fram.

Driver kommunedirektør/ordfører et narrespill overfor innbyggerne i kommunen? Jeg tror ikke det. De når tydelig vis ikke fram med budskapet. Dette forsterkes ytterligere på det politiske møtet 1.10.20.

Posisjonen var ganske enstemmige om at det ikke var noen økonomisk krise i kommunen. En av representantene fortalte tydelig at det var det ikke fordi det var penger på fond.

Kriseforståelsen har i dag tydeligvis begynte å sige inn. Budsjettet for 2021 er vedtatt. Et krisebudsjett med store kutt.

Lillehammer kommune må bruke av den pengebingen man har. Er den tom må prosjekter utsettes. Politikk handler mye om penger og likviditet. Prosjekt Terrassen burde vært utsatt. Det hadde vært ansvarlig politikk. Dette er en pengebruk vi ikke har råd til med de kutt som ligger inne i 2021 budsjettet. En underlig bevilgning.

Per Thorstad, Lillehammer