Terrassen får fire millioner fra fylket

Terrassen skal være universelt utformet slik at alle skal ha tilgang til hele uteområdet.

Terrassen skal være universelt utformet slik at alle skal ha tilgang til hele uteområdet. Foto:

«Med tanke på store boligutbygginger i umiddelbar nærhet, er det viktig at Terrassen bidrar til at området er attraktivt for alle aldersgrupper fra små barn til eldre, slik at en kan oppnå en god aldersmiks blant bosatte i sentrum.» mener fylkestinget og deler ut 4 millioner til Terrassen.

DEL

Fylkestinget i Oppland har gjennom handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 satt av totalt 45 millioner kroner til tiltak innenfor samordnet areal- og transportplanlegging (ATP) Disse tiltakene skal gi triveligere byer og steder, redusert transportbehov og flere reiser med buss, til fots og på sykkel framfor i bil. Kommunene eller andre parter må bidra med minimum 50 prosent av kostnaden for tiltaket det søkes om. Dette kommer fram i en pressemelding fra Oppland fylkeskommune.

Det ble søkt om tilskudd på om lag 22 millioner kroner fra de fem kommunene som inngår i ATP-samarbeidet i Oppland. De 16 millioner som er satt av for 2020 er fordelt til tre kommuner i GDs distrikt, i tillegg til Gjøvik og Nord-Aurdal.

«God aldersmiks blant bosatte i sentrum»

Lillehammer kommune:

4.086.000 kroner til fase 1 av utbyggingen av Terrassen. Dette kan bli et attraktivt byrom meget sentralt plassert i Lillehammer sentrum. Med tanke på store boligutbygginger i umiddelbar nærhet, er det viktig at Terrassen bidrar til at området er attraktivt for alle aldersgrupper fra små barn til eldre, slik at en kan oppnå en god aldersmiks blant bosatte i sentrum.

Sel kommune:

3.700.000 kroner til Ola Dahls gate. Denne er definert som bygate i gatebruksplanen, og tiltaket vil gjøre selve gata mer attraktiv. Dessuten vil det legge til rette for økt sykkelbruk, blant annet mellom stasjonen/sentrum og det store boligfeltet Dale.

Skate-/sykkelpark og Gyntestien i Nord-Fron

Nord-Fron kommune:

1.325.000 kroner til gangveger langs bekken Givra og videre utbygging av Gyntestien. Dette vurderes som gode tiltak for å legge til rette for økt gange og sykling.

1.000.000 kroner til skate-/sykkelpark og små lekeplasser i sentrum. Dette er gode tiltak for å skape et attraktivt sentrum, og mange aktører er med og bidrar i spleiselaget. Oppland fylkeskommune mener imidlertid at skate-/sykkelparken ikke bør etableres i Vinstra Park før reguleringsplan for området er vedtatt, og det er sikret en god løsning for bussterminal.

- Mer attraktive bysentrum

– Tiltakene som er tildelt penger, vil bidra til å skape mer attraktive bysentrum, og vil gjøre det enklere og tryggere å gå og sykle i det daglige, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap).

– Det har kommet inn mange gode søknader om tilskudd på til sammen 22 millioner kroner fra de fem kommunene som har inngått ATP-samarbeid i Oppland, og det er en glede å gi støtte til elleve av tiltakene, sier leder av Komité for samferdsel og trafikksikkerhet i Oppland, Anne Elisabeth Thoresen (Ap).


Artikkeltags