Enkelte politikere, GDs kommentator og flere, har etterlyst næringslivets bidrag i finansieringen av Terrassenprosjektet. Undertegnede har tidligere gitt uttrykk for at flere næringslivsaktører bør kunne bidra i dette prosjektet, som er til byens beste.

Terrassen er et offentlig byrom, og ble i sin tid kjøpt av Lillehammer kommune med det formål at det skal være tilgjengelig for alle. Kommunen har, naturlig nok, selv hatt hånd om og full kontroll på utbyggingsprosjektet. Dette gjelder også spørsmålet om finansiering.

Lillehammer Sentrum Drift AS har ikke vært konsulert eller involvert i dette. Vi er heller ikke kjent med slags arbeid kommunen eventuelt har utført med tanke på å fremskaffe bidrag fra private aktører, eller hvem en i så fall har henvendt seg til.

Kjetil Schonhowd, styreleder, Lillehammer Sentrum Drift AS