Fra jeg var barn har jeg hørt om Terrassen. Stedet der mormor og morfar møttes. Terrassen hørtes ut som en drøm for de voksne. Et sted for varme sommerkvelder, florlette sommerkjoler og elegante menn som bød opp til dans. Et sted der bankende hjerter økte i takt med musikken og bruset fra Mesnaelva. Terrassen blir aldri som før. Det kom tydelig fram da formannskapet i Lillehammer behandlet vedtaket om å gi penger til utbyggingen. Terrassen var i sin tid et sted hovedsakelig for de voksne. Nye Terrassen skal bli et sted for alle.

Endelig er tiden kommet. Den gjengrodde og forfalne plassen skal igjen skinne. Torsdag 27. august avgjør kommunestyret om de skal gi 18 millioner kroner til utbyggingen. Bare uker før utbyggingen starter, slår opposisjonen i bordet. De mener en kriserammet kommune ikke kan bruke penger på utbygging nå. Høyre foreslår at Terrassen selges på det åpne markedet. De ønsker at kjøperen skal stå fritt til å bruke 40 prosent av arealet som de vil, mens resten skal være åpent for allmennheten. Rødt var det eneste opposisjonspartiet i formannskapet som gikk imot forslaget. De ønsker i stedet en utsettelse.

Selges Terrassen, mister Lillehammer kontrollen over hva som bygges på en av byens flotteste tomter. Det kan gi kommunen sårt tiltrengte penger, men på lang sikt kan byen bli skadelidende. Forslaget fra Høyre står i kontrast til føringene fra regjeringen. I regjeringens Stortingsmelding om Bærekraftige byer og sterke distrikter oppfordres alle kommuner til å utarbeide grønstrukturplanar. Det står videre at å ta vare på og videreutvikle grønnstruktur i byer og tettsteder er viktig for helse og trivsel og for å skape gode og inkluderende bomiljø.

Byen trenger politikere som tenker langsiktig og sikrer at bruset fra Mesnaelva på nytt blir tilgjengelig. Denne gangen for alle

Lillehammer kommune har fulgt oppfordringen. Utviklingen av Mesnaelva er en del av en større plan om en sammenhengende grønnstruktur fra Lilletorget til Strandtorget. Mesnaelva skal åpnes for folket i tråd med regjeringens føringer. Lillehammer fortettes, da er det svært viktig at byen også beholder sine grøntområder og parker som er tilgjengelige for alle. Et så viktig område som terrassen bør ikke overlates til en pengesterk aktør. Penger kan ikke være førende i utviklingen av byen.

Utviklingen av Terrassen handler ikke bare om penger. Grepene som tas i dag vil prege byen i lang tid framover. Kommunen bør sitte med hånda på rattet, men næringslivet bør bli med. Det er svært synd at ingen næringslivsrepresentanter eller utbyggere har takket ja til å bli med på å utvikle plassen. Styreleder i Lillehammer Sentrum Drift AS sier at Terrassen må bygges nå. En oppfordring bør samtidig sendes til egne rekker om å bidra. Både kommunen og innbyggerne trenger næringslivsaktører som ønsker å skape et attraktivt sted å møtes. Resultatet vil bli en livligere og mer attraktiv by. Det tjener alle på.

Det er nå det gjelder. Å utsette utbyggingen, slik Rødt foreslår, kan sikre bedre økonomisk overblikk, men kan også gi uheldige konsekvenser. Lokale konsulentfirma og entreprenører risikerer å miste arbeid, fylkeskommunal støtte må tilbakebetales og nye utlysninger vil eventuelt koste.

Det er riktig som opposisjonen påpeker at Lillehammer må få kontroll over økonomien sin, men Terrassen er ikke et enkeltprosjekt som kan brukes som en politisk kasteball. Lillehammer fortettes. Byen trenger politikere som tenker langsiktig og sikrer at bruset fra Mesnaelva på nytt blir tilgjengelig. Denne gangen for alle.