Test av matvarepriser: Større avstand mellom kjedene

Av

Koronakrisen har i stor grad preget dagligvarehandelen, men kvartalsrapporten viser samme pristrend som vi så i fjor.