Testsettet som nå brukes ved laboratoriet i Lillehammer kommer fra Kina

Kjetil Fosnes og Lise Mette Mosand ved laboratoriet på Lillehammer. Medarbeidere jobber til langt på natt for å ta unna testene, opplyser sykehuset.

Kjetil Fosnes og Lise Mette Mosand ved laboratoriet på Lillehammer. Medarbeidere jobber til langt på natt for å ta unna testene, opplyser sykehuset. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Kina er en autoritær stat og prøvde først å skjule at en farlig epidemi var på gang. Men de er svært effektive i å takle en pandemi, når de først kom igang. I tillegg til all epidemiologisk kunnskap kan de bruke svært aggressive strategier uten å ta særlig hensyn til personlig frihet.

Kinesiske virologer og epidemiologer publiserte allerede før midten av januar informasjon om RNA-sekvenser av virus-genomet, epidemiologi og klinikk i viktige vestlige fagtidsskrifter, fritt tilgjengelig for internasjonal forskning. De sendte informasjon om vitale gen-sekvensdata til store gendata-biblioteker (GISAID, GenBank).

Slik kunne sentra og laboratorier ute i verden raskt fortsette forskning og egen produksjon av sensitive test-reagenser på så kort tid, bare uker ute i pandemien. Det er et slikt testsett som brukes nå ved laboratoriet i Lillehammer.

Noen spesifikke anti-virale Covid19-medisiner har verken Kina eller andre land i dag, men nå tester man altså ut et velkjent malaria-medikament og noen nyere virus-medikamenter for å se om de kan ha terapeutisk effekt. Norge er også med i dette.

Det finnes altså ingen ”spesialmedisiner” som Kina holder tilbake for seg selv, og det er heller ikke noe holdepunkt for at kinesiske forskere holder tilbake vital virologisk kunnskap. En pandemi er en total katastrofe for hele verden, inkludert storproduksjon- og eksportlandet Kina, som nå kan tilby Italia hjelp.

Influenzapandemiforsking har foregått i mange år. Man vet sikkert at en ny influenza pandemi kommer, men ikke når. Corona-epidemien likner spanskesyken i 1918, fordi den treffer en befolkning som er immunologisk ”jomfruelig”, dvs uten beskyttende antistoffer. Med den raske isolasjon og identifikasjon av coronavirus, har en nå teknikk for utvikling av vaksiner, mulige anti-virale medikamenter og tester for å påvise antistoffer i blodet. Man håper de beskytter lenge og at gjennomgått infeksjon gir flokk-immunitet slik man ønsker.

En stor forskergruppe i London, publiserte 17. mars ”Imperial College Covid19 Report” med detaljerte scenarier og de respektive svært alvorlege konsekvenser de kan få.

Europeiske regjeringer har valgt (hittil) litt ulikt, bl.a. Sverige og UK, også det basert på faglige råd. Politikere må velge så godt de kan etter forskernes to hovedstrategier, som delvis er i konflikt med hverandre. Epidemiologene skisserer scenarier med deres konsekvenser.

Det er faglige uenigheter, - det baserer seg på kompliserte modeller med mange variabler. Ingen har noen sikker facit. Men en strategi må velges for å bekjempe epidemien og samtidig ta hensyn til akutt-medisinens faktiske tålegrense, beregnede høye dødstall, de enorme økonomiske og sosiale konsekvenser og befolkningens liv og helse generelt. De må også ta hensyn til hva befolkningen i vestlige land tåler av inngripen i personlig frihet.

Vi andre kan være glad vi slipper å ta slike vanskelige avgjørelser. Men vi må følge de råd, pålegg og begrensninger i privatlivet som blir resultatet av den strategi som blir valgt, når de er basert på det en har av kunnskap og erfaring.

Einar H. Aandahl, tidl. avd.overlege, mikrobiologisk avd. Sykehuset Innlandet, Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags