Ti års krangel om drittlukt fortsetter med ny behandling hos Fylkesmannen

Gjødselkummen på Tretten, som gjennom over ti år har forårsaket massive naboprotester, blir stående inntil fylkesmannen har behandlet klagen fra svinebonde Andre Holmens advokat.