Det er som å komme på besøk til et nyforelsket par. Litt fomlende og litt prøvende finner de sin plass rundt bordet. Smilende, ydmyke og lyttende tar de imot pressen i et møtelokale hos Lillehammer kommune.

Partiene som har funnet sammen og snart tar over makta i Lillehammer oser av positivitet. De kan ikke få rost hverandre nok. Er det ett ord som beskriver det ferske samarbeidet mellom de sju partiene, så er det hygge. I hvert fall enn så lenge. Det er også det representantene formidler denne formiddagen. Partiene har funnet sammen fordi tonen var så god. Slik har partiene tenkt å fortsette. De ønsker et bredere samarbeid, og ikke lenger så mye vi og dem.

Det politiske klimaet i Lillehammer har i løpet av de fire siste årene vært preget av stadig sterkere motsetninger og et tøffere debattklima. Partier i koalisjonen har vurdert andre samarbeidspartnere. Opposisjonen har etterlyst mer åpenhet og annet samarbeidsmiljø. De påpeker at koalisjonen har tatt eierskap til deres saker. Slik vil de ikke ha det lenger. Det er et paradoks at partier som i opposisjon har vært kritiske til mye, nå maner alle partier til å jobbe sammen for kommunens beste.

– Vi ønsker brede forlik. Vi skal ta ut det beste av alle partier, sier påtroppende ordfører Hans Olav Sundfør (H) til pressen. Senterpartiets Jon Grunde Roland, presiserer at de store utfordringene som venter gjør det nødvendig at den nye politiske ledelsen har mer fokus på samarbeid. Det er ikke tvil om at utfordringene venter. Som i ethvert forhold går forelskelsen over til hverdag. Politikerne er nødt til å bli enige om hvordan skolestrukturen skal være, de må finne en måte å sikre en verdig eldreomsorg selv om det skorter på både penger og hender. De må finne en måte å stramme inn økonomien, kutte i skatter og avgifter og samtidig investere.

Den nye koalisjonen har ennå ikke klare svar på hvordan de skal løse utfordringene. Det kan rett og slett være for tidlig, det kan være at målet om et bedre samarbeid har vært viktigere enn sakene. Sundfør forteller at det ikke har vært krevende å bli enige om hovedlinjene i en politisk plattform, men plattformen er ennå ikke klar.

For pressen som har møtt opp er det rett og slett vanskelig å få tak på hva partiene vil gjøre annerledes. Og hva de ulike partiene har fått gjennomslag for eller har måtte gi seg på. – Det vanskelige har faktisk vært å finne ut hvor vi var uenige, sier Sundfør.

Så rosenrødt kan et politisk samarbeid altså virke de første dagene. Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Industri- og næringspartiet, Senterpartiet, Venstre og KrF skal samarbeide. Det er ikke gitt at denne jobben blir enkel. Enn så lenge kan ikke partiene svare helt på hvordan det blå skiftet vil sette sitt preg på byen, men som med alle nyforelskede par, så fortjener de å få sjansen til å finne ut av det. Og partiene har rett i at store utfordringer løses best i fellesskap.