Norsk togsatsing har vært en skandale i flere tiår. Både røde og blå regjeringer har utsatt utbedringer av toglinjene, og heller brukt pengene på dyre, bompengekrevende motorveier. Resultatet ser vi nå: På enkelte strekninger mellom Oslo og Stavanger, går toget i 20 kilometer i timen - altså like treigt som en elsparkesykkel! Toget mellom Norges to største byer, Oslo og Bergen, går fortsatt i tilnærmet lik fart som på 1970-tallet. Togsatsingen som skulle binde byene på Østlandet sammen, har regjeringen nå utsatt på ubestemt tid.

Tog må ikke være treigt, dyrt og gå sjelden. Miljøpartiet De Grønne vil at det skal lønne seg å velge det som er miljøvennlig. Derfor vil vi bruke 170 milliarder kroner mer enn regjeringen på tog de neste 12 årene. Det vil føre til billigere togbilletter, flere avganger og raskere tog - i hele landet. Nord-Norgebanen skal bygges.

Pengene vil vi ta fra 36 motorveiprosjekter som enten nedskaleres eller nedprioriteres. De gigantiske motorveienes tid må være forbi. På Vestlandet vil byggingen av E39 asfaltere ned Norges mest verdifulle kystregnskog, gi en enorm bompengeregning og pumpe flere biler inn i Bergen. Ved Lillehammer sier regjeringen ja til å legge asfalt gjennom et naturreservat. Vi skal ha gode veier i dette landet, men vi trenger ikke nye firefelts motorveier med 120 kilometer i timen som kverker natur, gir gigantiske bompengeregninger og fører til økte utslipp.

I stedet må vi oppgradere og fikse de veiene vi har. Vi vil satse på trafikksikkerhet, vedlikeholde fylkesveiene, og sikre veiene våre fra flom og ras. Gods bør ikke fraktes på livsfarlige trailere på norske veier, men heller på jernbane og skip. Når vi sier nei til de største motorveiene, får vi i stedet raske skinner, billigere kollektivreiser, bedre sykkelveier og trygge bilveier i hele landet. Da kan vi samtidig stanse klimaendringene, og ta vare på naturen og framtiden til ungene våre.

Arild Hermstad, fungerende partileder i Miljøpartiet De Grønne