Etter nesten ti års arbeid har handelsstanden i Kvam endelig fått lov til å ha åpne butikker i påska, vinterferien og sommerferien. Flinke folk i Nord-Fron ser at reiselivet gir økt verdiskaping og flere arbeidsplasser. Nå håper vi de nye kommunestyrene i regionen vil arbeide aktivt for at flere sentrumsområder i Lillehammer og Gudbrandsdalen får samme mulighet. Vi er opptatt av å sikre en bærekraftig utvikling av Gudbrandsdalen som den smarte, grønne dalen. Det er et omforent mål å tilrettelegge for at reiselivet skal ha helårsdrift og skape nye helårs arbeidsplasser.

Adgangen til å ha åpent i ferier og på søndager styres av Statsforvalteren. Kravet er at området regnes som «typisk turiststed» der salget i perioder hovedsakelig skjer til turister og det er den enkelte kommune som må søke Statsforvalteren om «turiststedstatus».

Reiselivsnæringen er, sammen med fritidsboligene, svært viktig for verdiskapingen i Lillehammer og Gudbrandsdalen. Faktisk er over halvparten av næringslivet i denne regionen en del av dette store reiselivet. Med andre ord – reiselivet er en avgjørende driver for samfunnsutvikling i by og bygd.

Regionen er attraktiv for både norske og utenlandske turister, og mange nærturister fra byområdene lenger sør tilbringer utallige helger og ferier i området. Alt ligger til rette for økt verdiskaping, sysselsetting og attraktivitet. Åpne butikker tiltrekker seg folk i helger og ferier og gir ganske enkelt økt verdiskaping.

Vi har tidligere sett initiativ til søndagsåpne butikker fra næringen selv og vi vet at både Lillehammer Næringsforening og Midt-Gudbrandsdal Næringsforening stiller seg positive til at både vi som bor her og de som besøker oss får mulighet til å handle i ferier og på søndager.

Potensialet for reiselivet er størst når folk har ferie og fri. Derfor arbeider reiselivsansatte i påska, romjula, sommerferien og på søndager. Det samme er det mange som ønsker å gjøre i butikkene både i Lillehammer og i Gudbrandsdalen, men det fordrer altså at våre nye kommunepolitikere gjør som de har gjort i Nord-Fron og får på plass politiske vedtak om at kommunen ønsker å definere sentrum som et «typisk turiststed».

Tiden er inne for at flere sentrum i regionen får status som typisk turiststed, og dermed betydelig bedre driftsgrunnlag for lokale næringsdrivende. De stedene det er attraktivt å besøke som turist er de samme stedene det er attraktivt å leve og bo i – og omvendt.

Merethe Sandum, reiselivssjef, Lillehammer