Gå til sidens hovedinnhold

Tiden er overmoden for ny brannstasjon

Artikkelen er over 2 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg leser i GD den senere tid at noen mener Lillehammer ikke trenger en ny og tidsriktig brannstasjon. Jeg er helt uenig i det. Det er på høy tid at Lillehammer får en ny, effektiv og tidsriktig brannstasjon. Regionens heltids brann- og forebyggende personell jobber i en bygningsmasse som er henholdsvis fra 1900, 1983 og 1992.

Trange og dårlige garasjer

I bygningsdelen som ble bygd i 1900, sto det fra opprinnelsen av vogner med brannutstyr, som ble trukket av hester. I de samme lokalene i dag står det 4 brannbiler, blant annet 2 mannskapsbiler, hver på 20 tonn. Lillehammer har i flere tiår måtte spesialbestille brannbiler fordi vognhallene er for korte til standard størrelse på brannbiler.

I den samme bygningsdelen er utrykningsgarderoben, lager, verksteder og møterom. Vi må lagre brann- og redningsutstyr rundt omkring på dagens brannstasjon for å få plass til utstyr. Biler må stå ute, fordi det ikke er plass inne. På grunn av brann- og feierutstyret i bilene, kreves det at bilene står tørt og varmt.

Farlig eksponering og kreft

Brann- og feierpersonell er overrepresentert blant befolkningen når det gjelder flere kreftformer. Over 50 % høyere enn andre yrkesgrupper. Arbeidstilsynet har gjennom flere år hatt fokus på den farlige eksponeringen som vår yrkesgruppe utsettes for. I tillegg til gode rutine, er det viktig å ha en bygningsmasse som kan opprettholde ren og skitten sone, og å få på plass gode vaskemuligheter for forurenset tøy og utstyr.

I dag er det ingen fysisk tilrettelegging for brannfolks rene og urene soner. Vi klarer hellerikke å tilfredsstille dette i dagens bygningsmasse. Det er heller ingen eksosavsug eller ventilasjon i dagens garasjer til å håndtere dette.

Uholdbare mannskaps- og kontorforhold

De nyere tilbyggene ble bygd i henholdsvis 1983 og 1992. Bygget fra 1983 inneholder 3 garasjeplasser, mannskapsrom, stue, kjøkken, kontorer og en 1/3 gymsal. Bygget fra 1992 inneholder vaskehall/verksted, garasjer, kontor/garderober og oppholdsrom for feierne, samt et styrketreningsrom. Ventilasjonsanleggene i disse tilbyggende er gamle og utdaterte, har ingen kjøling og det kan være fra 25-30 varmegrader på kontorene på sommeren.

I 1992 var det 8 brann- og forbyggende/feierpersonell som jobbet på dagtid, og hadde kontorplass. I dag er vi 18 personer som deler de samme kontorene. To sitter på kontorer som er tilrettelagt for en, og tre og fire sitter på kontorer som er tilrettelagt for to. En har også kontorplass på gangen. Jeg tør påstå at ingen andre jobber under slike forhold i Lillehammer kommune i dag.

Fysiske krav til røyk- og kjemikaliedykkere

Du må være i god fysisk og psykisk form for å bli brannmann. Gjennom et langt yrkesliv i brann- og redningstjenesten, er du igjennom mange fysiske og psykiske belastninger. Alle heltids brannmannskaper som blir ansatt i Lillehammer Region brannvesen, skal gjennom fysiske og psykiske opptakskrav. Det er strenge helsekrav til røyk- og kjemikaliedykkernes fysiske og psykiske form.

Etter at du er ansatt, skal du to ganger i året bestå en kondisjons- og styrketest. Derfor er det et krav at arbeidsgiver legger til rette for at du kan opprettholde dette gjennom hele yrkeslivet. De samme kravene gjelder enten du er nyansatt brannmann på 25 år, eller om du er en brannmann på 57 år.

Brannstasjon for de neste 100 årene

Vi har jobbet med ny brannstasjon på Lillehammer siden 2010. Arbeidet stoppet litt opp i 2012, men startet opp igjen for fullt 2014. Vi hadde mange runder med å finne en egnet tomt for en fremtidig ny brannstasjon.

Jeg er godt tilfreds med den tomten kommunen har kjøpt for den nye brannstasjonen i nordre bydel. Over 80 % av utrykningene er nord for sentrum. Det er rask utrykningsvei inn til sentrum. Det er rask utrykningsvei til sykehuset. Det er rask utrykningsvei til de andre helseinstitusjonene, og det er rask utrykningsvei til E6 og til våre samarbeidskommuner. Planen for ny brannstasjon er så langt fra noen Rolls Royce utgave, den inneholder det en moderne brannstasjon trenger for å fungere nå og de neste 100 årene.

Vi har for lengst vokst ut av dagens brannstasjon. Den ligger midt i sentrum, noe som gjør utrykningene farlige på visse tider av døgnet. Biler på 20 tonn stopper ikke med en gang på glatt vinterføre.

Brann- og feierpersonell fortjener nye og tidsriktige lokaler som gir et godt arbeidsmiljø og gir den helsetryggheten som er mulig i forhold til helseskadelig eksponering av sot og brannrøyk.

Tiden er overmoden for en ny brannstasjon nå.

Knut Birger Bakken, brannsjef