Bominntektene fra E6 mellom Frya og Sjoa er for lave. Mindre trafikk enn ventet betyr mindre inntekter enn budsjettert. For liten inntekt betyr problemer med å nedbetale lån. Det gjelder for bompengeselskaper som for alle andre, og angsten tar nå fylkespolitikerne i Innlandet. Innlandet fylkeskommune har nemlig garantert for milliardlånet som er brukt til å delfinansiere vegen.

Et av verdens rikeste land har noen tiår drevet bygging av nasjonal infrastruktur på denne måten. Vi har ordnet oss slik at der det ikke har vært penger nok å hente over statsbudsjettet til å betale det nye veger koster, er det tatt opp lån. Disse lånene er det blakke fylkeskommuner som har garantert for. Det har gått bra. Statens trafikkprognoser har slått til, bominntektene har blitt høyere enn ventet, og lån har blitt nedbetalt. Bare ikke i Gudbrandsdalen.

Nå vil fylkespolitikerne i Innlandet øke bomtakstene i Midt-Gudbrandsdalen, der brukerne allerede betaler for mer veg enn de har fått. Den eneste grunnen, er fylkesfrykten for å måtte innfri milliardgarantien. Dersom det skulle skje, ramler både tilbud om videregående opplæring og kollektivtrafikk. Og fylkets egne veger forblir elendige til evig tid.

Hva er logikken bak at fylket skal garantere for økonomien i et statlig prosjekt?

Det er vanskelig å se hva godt det kan komme ut av en slik sak. Hva i all verden er logikken bak at fylkespolitikere skal garantere for økonomien i et statlig prosjekt, i et land der Staten i praksis sitter på nesten alle pengene?

Hele denne greia er meningsløs. E6 er Statens veg. Den er bygd av Staten, og det var Statens trafikkprognoser som ble lagt til grunn for låneopptak og bompengeregime. Det er Staten som har bommet, først på utgifter, og så på inntekter. Den som ikke før har sett en skivebom, kan nå se flere slike i Gudbrandsdalen.

Fjerner bompenger på en lokalvei - men vil øke prisen på alle andre bommer