Fjellanger ble født i Bergen, men vokste opp på Stokmarknes i Vesterålen. Hun var leder i Unge Venstre mellom 1986 og 1988 og generalsekretær i Nei til EF fra 1990 til 1995. På starten av 2000-tallet var det en bevegelse i Venstres fylkeslag på Sør- og Vestlandet for å kaste Lars Sponheim og innsette Fjellanger som partileder.

– Det er med stor sorg vi har mottatt nyheten om at tidligere nestleder i Venstre Guro Fjellanger har gått bort. Norge har mistet en grunnleggende sosialliberal og grønn dame. Våre tanker går til familien. Guro er en av de viktigste politikerne i Venstres historie, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB.

Guro Fjellanger ble miljøvernminister i Kjell Magne Bondeviks første regjering og var med på å forhandle Kyoto-avtalen fram til signering, noe hun selv gjorde på vegne av Norge i 1999. Året etter gikk regjeringen av som følge av gasskraftsaken, da flertallet på Stortinget ville endre forurensningsloven og bygge gasskraftverk uten CO2-rensing.

Bondevik: – God og energisk

– Trist melding å få at Guro Fjellanger er død. Altfor tidlig. Hun var en god og energisk miljøvernminister. Husker spesielt nært samarbeid i gasskraftsaken. Alltid godt humør og smittende latter, sitt handikap til tross. Hvil i fred, skrev Bondevik på Twitter kort tid etter at nyheten om Fjellangers bortgang ble kjent.

Også tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide, som fikk miljøvernministerposten i Bondeviks andre regjering, framhever Fjellangers tidlige og sterke engasjement for klimasaken.

– Vondt å høre om Guro Fjellangers tidlige bortgang. En politiker som gikk foran, og som så klimautfordringens alvor tidlig, skriver han på Twitter.

Flere verv

Fjellanger var styreleder i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) i ett år fra 1996. Mellom 2002 og 2004 var Fjellanger daglig leder i Senter mot etnisk diskriminering, og fra 2007 til 2015 var hun valgt inn i Oslo bystyre for Venstre.

Fjellanger ble født med ryggmargsbrokk. Hun måtte derfor gå med krykker og bruke rullestol deler av livet. Tirsdag ble hun hyllet av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

– Du var et forbilde for mange og viste at funksjonshemninger ikke behøver å stå i veien for en meningsfull og spennende karriere, skriver organisasjonen på Twitter.

Også Venstre-lederen poengterer at Fjellanger var første statsråd med en slik funksjonsnedsettelse.

– Hun var et sterkt menneske som brøt mange barrierer, sier Grande.